Onkologia Dziecięca

Klinika Chorób Dzieci i Młodzieży – Onkologia i Hematologia Pediatryczna

Głównym obszarem działania Kliniki Onkologii i Hematologii Pediatrycznej
jest leczenie dzieci i młodzieży, cierpiących na choroby układu krwiotwórczego oraz na choroby o charakterze złośliwym.

Klinika jest jednym z największych centrów onkologii dziecięcej w Niemczech, spełniając najwyższe standardy jakości oraz uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych badaniach służących optymalizacji terapii.
Szczególną wagę przywiązujemy do leczenia pacjentów z ostrymi białaczkami, guzami kości, tkanek miękkich i mózgu oraz do terapii drogą przeszczepów hematopoetycznych komórek macierzystych: autogennych (dawca i biorca to ta sama osoba) oraz allogenicznych (dawca i biorca to dwie różne osoby).

Z uwagi na wysokie wymagania dotyczące diagnostyki i wdrażania wielostronnych terapii pacjenci podlegają opiece w sieci interdyscyplinarnej, w skład której wchodzi m. in. patologia, neuropatologia, radiologia, medycyna nuklearna, chirurgiczne dyscypliny takie jak chirurgia dziecięca, ortopedia związana z leczeniem guzów, torakochirurgia i neurochirurgia oraz liczne inne dyscypliny, takie jak radioterapia, transfuzje, mikrobiologia oraz medycyna laboratoryjna.

 

    
Prof. dr med. Claudia Rössig

Kontakt

Dr. med. Vincent Roman Hofbauer
Kierownik Działu

Administrative Department "International Patients"
Domagkstraße 26
D - 48149 Münster

Mail: International-patients(at)­ukmuenster(dot)­de
Phone: +49 251 83 - 5 78 98