Zasady

LECZENIE

Leczenie pacjentów przeprowadzone jest stosownie do obowiązujących w momencie czasu leczenia wymagań i norm jakościowych w Niemczech. 

Leczenie obejmuje wszystkie konieczne działania medyczne przeprowadzone w fazy leczenia. Poza tym obejmuje ono diagnostykę i leczenie komplikacji powstałych podczas pobytu w szpitalu. 

Leczenie przez osoby trzecie po zakończeniu działań ambulatoryjnych oraz/lub stacjonarnych nie należy do zlecenia leczenia. 

UKM (klinika uniwersytecka w Münster) umożliwia leczenie ambulatoryjne i stacjonarne, pod warunkiem, że istnieją wolne miejsca. Warunkiem wstępnym jest zabezpieczenie finansowe kosztów leczenia przez pacjenta w formie zapłaty z góry lub przez nośnika kosztów w formie pisma oświadczającego przejęcie kosztów. Wysokość płatności z góry wynika ze wstępnego obliczenia kosztów leczenia.  Następnie ustalany jest pomiędzy pacjentem a daną kliniką leczącą dokładny termin przyjęcia.

KOSZTY

Pacjent jest zobowiązany na koszt własny lub innego nośnika kosztów udowodnić, że wszelkie wymagane formalności wizowe dotyczące przyjazdu pacjenta i osób towarzyszących do Niemiec zostały uregulowane. 

Pismo z zaproszeniem niezbędne do otrzymania wizy wystawia UKM (klinika) po zatwierdzeniu umowy na zlecenie leczenia. 

Uzupełniając, zwracamy uwagę na fakt, że UKM nie przejmuje żadnych kosztów związanych z pobytem pacjenta w Niemczech. 

UKM zapewnia, że dane pacjentów zostają użyte wyłącznie do celów leczeniczych oraz z nimi związanych procedur. 

Rozliczenie świadczeń medycznych następuje na podstawie obowiązujących niemieckich systemów rozliczeniowych (na bazie DRG) za pobyt stacjonarny, taryf opłat dla lekarzy za leczenie ambulatoryjne oraz leczenie przez ordynatora.

    
Kontakt

Administrative Department "International Patients"
Domagkstraße 26
D - 48149 Münster

Mail: ipm(at)­ukmuenster(dot)­de
Phone: +49 251 83 - 5 78 98