Διεπιστημονικό Καρκινολογικό Κέντρο Μύνστερ (ΔΚΚΜ)

Φάσμα παροχών

Το ΔΚΚΜ είναι μια κοινή οργανωτική δομή όλων των ιδρυμάτων της ΠΚΜ, τα οποία ασχολούνται με την Ογκολογία στην έρευνα, στη διδασκαλία ή στην περίθαλψη των ασθενών. Αυτά τα ιδρύματα παρέχουν το ακόλουθο φάσμα παροχών:

  • Πρόληψη και πρώιμη διάγνωση όγκου
  • Διεπιστημονική, τομεακή δικτυωμένη περίθαλψη ασθενών όλων των ειδών καρκίνου
  • Φαρδύ φάσμα συμπληρωματικών προσφορών φροντίδας για καρκινοπαθείς ασθενείς και των συγγενών τους
  • Αποτελεσματική και ποιοτικά ελεγχόμενη πορεία στην διαγνωστική και στη θεραπεία
  • Ανάπτυξη και μετεξέλιξη ενός ογκολογικού ποιοτικού μάνατζμεντ
  • Κέντρο αναφοράς και αρμοδιότητας για διάφορες ογκολογικές εργασίες
  • Οργάνωση και ανάπτυξη διεπιστημονικών ερευνητικών δικτύων με επίκεντρο την ογκολογική ιατρική
  • Γρήγορη μετάφραση επιστημονικών αποτελεσμάτων στην κλινική περίθαλψη
  • Εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτηση στον ιατρικό και μη-ιατρικό τομέα
  • Υποστήριξη ομάδων αυτοβοήθειας και πρωτοβουλίας παθώντων
    

Επικοινωνία

Administrative Department "International Patients"
Domagkstraße 26
D - 48149 Münster

Mail: International-patients(at)­ukmuenster(dot)­de
Phone: +49 251 83 - 5 78 98