Onkologia i Pulmonologia

Foto Team, UKM Medizinische Klinik A

Specjalizacje naszej kliniki

HEMATOLOGIA / ONKOLOGIA

Proste i wysoko kompleksowe chemoterapie jak  również nowoczesne terapie z użyciem przeciwciał przy następujących chorobach:

Nowotwory lite (tel. +49 (0)251 83-44840)

 • nowotwory złośliwe głowy i szyi 
 • nowotwory złośliwe układu oddechowego (bronchialcarcinom, pleuramesotheliom)
 • nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego  (rak przełyku, żołądka, jelit, odbytnicy, trzustki, wątroby, woreczka żółciowego, dróg żółciowych) 
 • nowotwory złośliwe układu moczowego (szczególnie rak nerek, komórek nerkowych i nowotwory jąder) 
 • nowotwory neuroendokrynalne  (GIST)   
 • nowotwory jąder 
 • złośliwe choroby tkanki łącznej (sarkomery tkanki, osteo sarkomery)

Hematologiczne choroby krwi (tel. +49 (0)251 83-44844)     

 • wszystkie rodzaje ostrej i przewlekłej białaczki (AML, ALL, CML, CLL) 
 • zespoły mielodysplastyczne 
 • zespoły mieloproliferacyjne 
 • niezłośliwe choroby hematologiczne (np. anemia, PNH= napadowa nocna hemoglobulinuria) 
 • anemia aplastyczna                                                  
 • nowotwór układu krwiotwórczego, szpiczak mnogi
 • wszystkie choroby węzlów chłonnych (agresywne nieziarnicze chłoniaki (NHL), ziarnica złośliwa)
TRANSPLANTACJA SZPIKU KOSTNEGO/ TRANSPLANTACJA KOMÓREK MACIERZYSTYCH

W centrum transplantacji komórek macierzystych w Münster (KMT-Zentrum) są leczeni pacjenci w każdym wieku.Transplantacja zostaje przeprowadzona w większości przypadków w celu wyleczenia złośliwego schorzenia systemu krwiotwórczego. Szczególnie przy ostrej białaczce transplantacja jest ważnym elementem terapii, w przypadku gdy sama chemoterapia nie wystarcza lub nastąpi nawrót po zakończeniu terapii. Inne choroby, przy których Pański lekarz prowadzący mógłby zalecić centrum transplantacji komórek macierzystych (KMT), to:

 • ciężka anemia aplastyczna
 • zespoły mielodysplastyczne
 • szpiczak mnogi
 • złośliwe choroby węzłów chłonnych 
PNEUMOLOGIA

 • nowoczesne aparacyjne metody badań przy obstrukcyjnych i restrykcyjnych zaburzeniach wentylacyjnych
 • giętkie płukanie oskrzelowo-płucne, cytologia, pobieranie prób
 • biopsje międzyoskrzelowe płuc z  kontrolą rentgenową
 • endoskopijne biopsje węzłów chłonnych przy użyciu  ultradźwięku
 • nieruchoma bronchoskopia w celu rekanalizacji dróg oddechowych
 • testy na alergie
 • skrining przewlekłych zaburzeń snu
 • ustawianie domowej aparatury wspomagającej oddychanie i/lub „domowy“ tlen
 • cewnik prawej części serca do diagnostyki przy pulmonalnej hypertonii
 • terapia substytucyjna przy niedoborze immunoglobuliny
HEMOSTAZEOLOGIA

 • gruntowne zniesienie wcześniejszej historii i klinicznego wyniku badań
 • obszerna diagnostyka laboratoryjna
 • identyfikacja przyczyn tendencji do krwawienia i trombozy
 • ustalenie indywidualnego planu leczenia
 • pacjentki z komplikacjami po ciąży (poronienie, gestoza itp.)
 • 24-godzinna służba informacyjna d/s hemostazeologicznych (tel. +49 (0)251 83-48001 lub -48019) - intensywne badania naukowe w dziedzinie biologii waskularnej
    
JESZCZE WIECEJ INFORMACJI...

... przygotowalismy dla Państwa na stronie internetowej naszej kliniki i w naszej broszurze o transplantacji szpiku kostnego.

Kontakt

Administrative Department "International Patients"
Domagkstraße 26
D - 48149 Münster

Mail: ipm(at)­ukmuenster(dot)­de
Phone: +49 251 83 - 5 78 98