Ortopedia

Specjalizacje naszej kliniki

Nowotwory złośliwe kości i tkanki należą do rzadkich przypadków. Stanowią one niewielki odsetek wszystkich zachorowań wśród chorób nowotworowych. Nowotwory tkanki i kości poprzez swój rozwój powodują opuchliznę i bóle, a w zaawansowanym stadium prowadzą do złamania kości i dalszym rezultacie do śmierci. Każda niewyjaśniona opuchlizna i ból kończyn i kręgosłupa, wymaga konsultacj pod kątem nowotworu. Większość nowotworów lub podobnych zmian w aparacie ruchowym nie są zmianami złośliwymi i nie wymagają zazwyczaj żadnej szczególnej terapii lub obserwacji. Ostatecznie większa cześć powstałych niezłośliwych zmian na tle nowotworowym  może zostać szczegółowo zdiagnozowana poprzez dokładną ocenę wyników badań i wycofanie wstępnej diagnozy „nowotworu” w szkielecie, w celach uspokojenia pacjenta. Do pewnego zdiagnozowania nowotworu, ze względu na stosunkową rzadkość występowania  złośliwych  zmian,  potrzeba jednakże ogromnego doświadczenia specjalistycznego i interdyscyplinarnego zespołu.
Ze względu na ciężkie konsekwencje błędnej interpretacji, która grozi nieodpowiednim lub niekorzystnym leczeniem, diagnostyka i terapia nowotworów kości i tkanki przeprowadzana jest w dużych centrach medycznych.  

Terapia większości złośliwych nowotworów kości i tkanki opiera się w dzisiejszych czasach na terapii onkologicznej i chirurgicznej. Terapia chirurgiczna składa się z kompleksowego usunięcia nowotworu i rekonstrukcji defektu za pomocą najnowocześniejszych metod takich jak np. modularne protezy nowotworowe lub biologicznej rekonstrukcji z zastosowaniem żylnych transplantatów kości. Amputacja przy  złośliwych nowotworach kości, która jeszcze do lat 70-tych stanowiła najczęstszą metodę terapii, jest dzisiaj konieczna tylko w pojedynczych przypadkach. Utrzymanie funkcji kończyn jest obok wyleczenia jednym z najważniejszych celów. Również przy nowotworach niezłośliwych stosowane są najnowocześniejsze metody jak np. minimalno-inwazyjne CT-kierowane tumorablacją (np. przy kostniaku kostninowym).
 
Obok leczenia wczesnych nowotworów kości, kolejną specjalizacją oddziału jest terapia metastazy kości.  Poprzez nowe onkologiczne możliwości terapeutyczne w ostatnich latach wzrasta ciągle długość przeżycia pacjentów z nowotworem.  Konsekwencją tego jest fakt, iż zarówno liczba zdiagnozowanych metastaz szkieletowych wzrasta, ale i terapia metastaz kości się zmienia. Wcześniej przerzuty złośliwego nowotworu na szkielet uważane były za nieuleczalne i końcowe stadium choroby. Dzisiaj traktuje się ten fakt w sposób bardziej zróżnicowany. Z tego względu  możliwe jest nawet osiągnięcie długotrwałego zniknięcia nowotworu, poprzez usuniecie całkowite metastaz.
 
Pacjent z podejrzeniem nowotworu złośliwego kości lub tkanki powinien nawiązać stosunkowo wcześnie kontakt z kliniką, która specjalizuje się w ortopedii nowotworowej. Szczególne operacyjne działania, takie jak chociażby biopsja nowotworu, wymagają starannego zaplanowania i powinny zostać przeprowadzone w placówce, gdzie ostatecznie zostanie przeprowadzona terapia końcowa.

    
Kontakt

Administrative Department "International Patients"
Domagkstraße 26
D - 48149 Münster

Mail: ipm(at)­ukmuenster(dot)­de
Phone: +49 251 83 - 5 78 98