Ιατρικός Φάκελος

Μετά το εξητήριο του ασθενή από την ΠΚΜ, ο ασθενής λαμβάνει έναν λεπτομερή ιατρικό φάκελο στη γερμανική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει σχετικές ιατρικές πληροφορίες και ιδιαίτερα πληροφορίες για τα συνηθισμένα στη Γερμανία φάρμακα με ενδείξεις της δραστικής ουσίας. Επίσης περιλαμβάνονται ενδείξεις για την αναγκαία μεταθεραπευτική περίθαλψη στην πατρίδα.

    

Επικοινωνία

Administrative Department "International Patients"
Domagkstraße 26
D - 48149 Münster

Mail: ipm(at)­ukmuenster(dot)­de
Phone: +49 251 83 - 5 78 98