Ιατρικός Φάκελος

Μετά το εξητήριο του ασθενή από την ΠΚΜ, ο ασθενής λαμβάνει έναν λεπτομερή ιατρικό φάκελο στη γερμανική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει σχετικές ιατρικές πληροφορίες και ιδιαίτερα πληροφορίες για τα συνηθισμένα στη Γερμανία φάρμακα με ενδείξεις της δραστικής ουσίας. Επίσης περιλαμβάνονται ενδείξεις για την αναγκαία μεταθεραπευτική περίθαλψη στην πατρίδα.