Ontslagformulier

Na het ontslag van de patiënt uit de universiteitskliniek ontvangt de patiënt een uitgebreid ontslagformulier in de Duitse taal, waarin alle relevante medische informatie en met name de in Duitsland voor de patiënt gebruikelijke medicijnen met opgave van de werkzame stof evenals eventuele aanwijzingen voor de noodzakelijke nabehandeling in het thuisland van de patiënt zijn opgenomen.