Gebruik van een tolk

Op verzoek van de patiënt regelt de kliniek dat er een tolk aanwezig is, die gedurende de gehele behandelingsfase voor de mondelinge en schriftelijke vertaling vanuit de eigen taal naar het Duits en omgekeerd kan zorgen. In verband met alle medisch relevante verklaringen en informatie, met name voor een operatie en andere invasieve ingrepen, wordt de hulp van een beëdigd tolk aanbevolen. De kosten voor de diensten van de door de kliniek ter beschikking gestelde tolk komen voor rekening van de patiënt. De universiteitskliniek Münster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correcte vertaling evenals de gevolgen van mogelijk onjuiste vertalingen.