Ορθοπαιδική

Επίκεντρο των εργασιών της Κλινικής μας

Οι κακοήθεις όγκοι οστών και μαλακών μορίων είναι σπάνιες παθήσεις. Αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό όλων των καρκινικών παθήσεων. Κακοήθεις όγκοι των οστών και των μαλακών μορίων οδηγούν λόγω της ανάπτυξή τους σε διόγκωση και σε πόνο, καθώς επίσης σε περίπτωση προχωρημένης ανάπτυξης σε κάταγμα του οστού και σε θάνατο. Έτσι κάθε ασαφή διόγκωση ή πόνος των άκρων και της σπονδυλικής στήλης θα πρέπει να συνδεθεί με την ύπαρξη ενός όγκου. Οι περισσότεροι όγκοι ή αλλοιώσεις παρόμοιες με όγκους του μυοσκελετικού συστήματος είναι συνήθως καλοηθείς και δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη θεραπεία ή παρακολούθηση. Τελικά μπορεί ήδη σε ένα μεγάλο μέρος αυτών των καλοηθών όγκων να γίνει σίγουρη διάγνωση μέσω επιμελών εκτιμήσεων των εξεταστικών εικόνων και να καθησυχάσει τον ανασφαλή ασθενή, του οποίου η εξωτερική διάγνωση διέβλεπε τυχόν „όγκο“ στο σκελετικό σύστημα. Για την σίγουρη διάγνωση και λόγω της σχετικής σπανιότητας των κακοηθών αλλοιώσεων είναι αναγκαία η μεγάλη εμπειρία μιας ειδικής διεπιστημονικής ομάδας. Επειδή οι σοβαρές συνέπειες μιας τυχόν λάθος ερμηνείας φέρουν τον κίνδυνο της λανθασμένης ή της δυσμενής αντιμετώπισης, συνιστάται η διαγνωστική και η θεραπεία των όγκων στα οστά και στα μαλακά μόρια να διεξάγεται σε μεγάλα ιατρικά κέντρα.

Η θεραπεία των περισσότερων κακοηθών όγκων των οστών και των μαλακών μορίων βασίζεται σήμερα στην ογκολογική και στην χειρουργική θεραπεία. Συγχρόνως η χειρουργική θεραπεία αποτελείται από μια γενική αφαίρεση του όγκου και την αποκατάσταση του ελλείματος μέσω σύγχρονων μεθόδων, όπως π. χ. προσθετικά μηχανήματα ή η βιολογική αποκατάσταση μέσω αγγειούμενων οστικών μοσχευμάτων. Ο ακρωτηριασμός σε κακοήθεις όγκους των οστών, η πιό συχνή θεραπευτική μέθοδος μέχρι και την δεκαετία του 1970 είναι σήμερα μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις αναγκαίος. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των άκρων αποτελεί μαζί με την θεραπεία το βασικότερο σκοπό της θεραπείας. Αλλά και στους καλοήθεις όγκους υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι, όπως π. χ. η ελάχιστα επεμβατική CT-κατευθυνόμενη ογκολογική αφαίρεση (π. χ. σε οστεοειδής οστέωμα).

Πέρα από την θεραπεία πρωτογενών όγκων των οστών η εργασία του τμήματος επικεντρώνεται και στην θεραπεία των οστικών μεταστάσεων. Με τις νέες ογκολογικές θεραπευτικές εφαρμογές αυξάνει ο χρόνος επιβίωσης των ασθενών με όγκο συστηματικά όλο και πιο πολύ. Ένα αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι τόσο η αύξηση των αριθμών των διαγνώσεων στις σκελετικές μεταστάσεις όσο και αλλαγή στην θεραπεία των οστικών μεταστάσεων. Ενώ η εξάπλωση ενός κακοήθη όγκου στον σκελετό θεωρούνταν πριν ως αθεράπευτο τελικό στάδιο της πάθησης, θα πρέπει σήμερα να παρατηρηθεί από διαφορετική σκοπιά. Ανάλογα με τις περιστάσεις μπορεί μια ολοκληρωτική αφαίρεση των μεταστάσεων να οδηγήσει σε μια μακροπρόθεσμη ελευθερία από όγκους.

Γενικά θα πρέπει ο ασθενής με υπόνοια κακοήθη όγκου των οστών ή των μαλακών μορίων να έρθει ήδη γρήγορα σε επαφή με μια Κλινική, η οποία είναι εξειδικευμένη στην ογκολογική ορθοπαιδική. Ιδιαίτερα τα χειρουργικά μέτρα, όπως ακόμη και η βιοψία του όγκου, απαιτούν εκτενή προγραμματισμό και θα πρέπει να διεξάγονται εκεί, όπου θα ακολουθήσει και η τελική θεραπεία.