Vaatchirurgie

Speerpunten van de kliniek

Behandelingsspectrum
 • endovasculaire en conventionele behandeling van aandoeningen aan de aorta, in het bijzonder
  Aneurysmata en dissecties van de thoracale, abdominale en thoraco-abdominale aorta
 • Aneurysmata en blokkade van de nier- en visceraalarteriën
 • Bypass operatie bij perifeer vaatlijden
 • Carotis-ingrepen
De kliniek in cijfers

Aantal patiënten:
 • Meer dan 6.000 poliklinische patiënten
 • Meer dan 3.500 ziekenhuisopnames
Cijfers voor consulten/operaties:
 • ca. 10.000 consulten per beeldvormende onderzoeksmethode
 • ca. 3.500 operaties per jaar, waarvan:
 • 400 aneurysmata van de aorta
 • 500 spataderoperaties
 • 500 Carotis-ingrepen
 • 1.800 ingrepen in verband met een arteriële aandoening door blokkades
 • 200 ingrepen voor het realiseren van arteriële of veneuze toegangen
 • 100 andere ingrepen
Medewerkers:
 • 1 directeur van de kliniek
 • 2 leidinggevende chef-artsen
 • 9 chef-artsen
 • 10 roulerende coassistenten
 • 8 angiotechnici
 • 2 wetenschappelijk medewerksters