Aanvullende diensten

De UKM regelt op verzoek en voor rekening van de patiënt eventueel de accommodatie van begeleidende personen in een geschikt appartementencomplex of hotel in Münster. Natuurlijk kan de patiënt ook zelf de accommodatie van de begeleidende persoon regelen. Indien de universiteitskliniek de ruimtelijke mogelijkheden heeft, kan op verzoek en tegen vergoeding van de kosten door de patiënt worden geregeld dat de begeleidende persoon eveneens in de UKM wordt opgenomen. De opname van een begeleider van de patiënt komt met name in aanmerking indien sprake is van een minderjarige patiënt.De verzorging van de begeleider tijdens het verblijf in Duitsland evenals alle andere voorkomende kosten, die verband houden met het verblijf van de begeleider in Münster c.q. Duitsland, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de universiteitskliniek Münster en dienen door de begeleider zelf of de patiënt geregeld en gefinancierd te worden. Op verzoek kunnen deze diensten tegen betaling via de verpleegafdelingen van de kliniek worden geregeld. Bij betaling van de kosten door derden moet de verrekening van deze aanvullende diensten expliciet schriftelijk worden goedgekeurd.