Neurochirurgie

Speerpunten van de afdeling neurochirurgie

Tumorchirurgie

Naast de algemene neurochirurgie heeft onze afdeling volgende speerpunten: hersen- en vaatchirurgie, carotischirurgie, pediatrische neurochirurgie, hypofysechirurgie, wervelkolomchirurgie, functionele stereotaxie met neuronavigatie, evenals stereotactische bestraling in samenwerking met de afdeling voor stralingstherapie. Bij de hersentumorchirurgie bestaat grote expertise op het gebied van gliomen (glioblastomen, anaplastische gliomen, laaggradige gliomen) en schedelbasistumoren (bijv. acusticusneurinomen, chordomen, chondromen, meningeomen) gebruikmaken van talrijke modaliteiten (fluorescentiegestuurde resectie met ALA, operaties van hersentumoren onder plaatselijke verdoving, intra-operatieve monitoring, CUSA, echografie).

Voor en na de operatie vindt over alle patiënten in een zogenaamde “Tumorboard” (interdisciplinair werkende groep specialisten) een overleg plaats, om zo de best mogelijke, individuele therapie te bepalen.

Een glioblastoom is de moeilijkst te bestrijden hersentumor. Omdat gliomen bijna nooit volledig kunnen worden verwijderd en snel opnieuw groeien, gelden ze als een van de kwaadaardigste tumoren. Tot dusver kende men uitsluitend conservatieve therapievormen. Univ.-Prof. Walter Stummer, Directeur van de kliniek voor neurochirurgie aan het UKM (Universitätsklinikum Münster) heeft met een team wetenschappers en andere artsen de zgn. stereotactische fotodynamische therapie (PDT) ontwikkeld. Daarbij worden de allerfijnste glasvezels – computergestuurd en op de millimeter nauwkeurig gepland – in het tumorweefsel geplaatst. Door de inwerking van rood laserlicht wordt de tumor vernietigd. Meer informatie evenals de namen van contactpersonen zijn te vinden op NOA-11 - Studie: UKM - Neurochirurgie.

Wervelkolomchirurgie

Het team van de onderafdeling “Neurochirurgische wervelkolomchirurgie” specialiseerde zich in het stellen van de diagnose en de behandeling van het complete spectrum aan wervelkolomaandoeningen.  Op het gebied van  degeneratieve en tumorgerelateerde aandoeningen aan de wervelkolom en het ruggenmerg toont dit team een uitgelezen therapeutische en wetenschappelijke expertise. Een optimaal management van deze aandoeningen vereist een interdisciplinaire aanpak. Daarom staan de specialisten van het universitair centrum nauw met elkaar in contact. Bij de keuze van de behandelingsmethode staat het welzijn van onze patiënten centraal. De afdeling spinale neurochirurgie van het Universitair Centrum Münster biedt het complete spectrum van diagnose en therapie op het hoogste niveau aan, gebruikmakend van minimaal-invasieve technieken en van de modernste technologie.

Vasculaire neurochirurgie

Vasculaire neurochirurgie vergt het inzetten van het hele spectrum hoogspecialistische operatieve vaardigheden, die beschikbaar zijn in ons vakgebied. De hersenen maken ongeveer 2% van het totale lichaamsgewicht uit, maar verbruiken ca. 25% van de totale energie. Dat weerspiegelt de levensnoodzakelijkheid van de hersenen. Wanneer de energietoevoer naar de hersenen, zelfs maar voor een paar minuten, afgesneden is, ontstaat onherstelbare schade zoals een herseninfarct. Het onderzoeken en de therapie van zeer complexe bloedvataandoeningen in de hersenen vereisen een zeer goede interdisciplinaire samenwerking.

In ons centrum voor vasculaire neurochirurgie hechten we het grootste belang aan een nauwe samenwerking tussen neurochirurgen, neurologen, neuroradiologen en urgentieartsen. Dit uit zich in het grote aantal patiënten, dat ons ook van buiten onze regio toevertrouwd wordt.