Comprehensive Cancer Center Münster (CCCM)

Dienstenpakket

Het CCCM is een gemeenschappelijke organisatiestructuur van alle instellingen, die zich binnen de universiteitskliniek Münster bezighouden met oncologie, d.w.z. op het gebied van onderzoek, leer en/of ziekenverzorging. Deze instellingen bieden het volgende dienstenpakket aan:
  • preventie en vroegtijdige herkenning van tumoren
  • interdisciplinaire, sectoraal opgebouwde patiëntenverzorging voor alle tumorentiteiten
  • breed spectrum aanvullende verzorgingsmogelijkheden voor  tumorpatiënten en hun familieleden
  • efficiënt en kwaliteitsgecontroleerd verloop qua diagnostiek en therapie
  • uitbreiding en verdere ontwikkeling van een oncologisch kwaliteitsmanagement
  • referentie- en competentiecentrum voor uiteenlopende oncologische speerpunten
  • opbouw en uitbreiding van het interdisciplinaire onderzoeksnetwerk naar medicijnen voor tumoren
  • snelle omzetting van wetenschappelijke resultaten in de klinische verzorging
  • opleiding en vervolgopleidingen voor artsen enniet-artsen
  • ondersteuning van zelfhulpgroepen en initiatieven van betrokkenen