Angiologie

Afdeling voor angiologie binnen de vakgroep cardiologie en angiologie

We behandelen patiënten met aandoeningen aan alle vaten - de aders, slagaders en de kleinste bloedvaten - met behulp van veelzijdige procedures voor de diagnostiek en conservatief gebruik van geneesmiddelen, evenals met door katheter ondersteunde ingrepen, waarin de nieuwste behandelingsprocedures van dit moment en de meest recente onderzoeksresultaten worden meegenomen.Een bijzonder voordeel is beslist de nauwe samenwerking met de talrijke, hoog gespecialiseerde andere vakdisciplines van onze universiteitskliniek: zo is het bij een reeks patiënten voor een optimaal genezingsverloop belangrijk dat verdere specialisten bijv. uit de vaatchirurgie, de radiologie, de reumatologie, de huidkliniek, de technische orthopedie en eventueel ook nog andere vakgebieden ingeschakeld worden. Al deze disciplines zijn bij ons met gekwalificeerde specialisten steeds present en kunnen worden aangesproken. Een fijnmazige uitwisseling maakt een optimale verzorging van onze patiënten mogelijk. Ook het betrekken ervan in de cardiologische geneeskunde (cardiologie) is een groot voordeel voor een reeks patiënten met hart- en vaatziektes.