Andrologie

Speerpunten van de kliniek

Inhoud Infertiliteit – ongewenst kinderloos
De oorzaken voor het uitblijven van een zwangerschap kunnen zowel bij de man als de vrouw liggen. Wij bieden u uitgebreid persoonlijk advies ten aanzien van mannelijk vruchtbaarheidsproblematiek en geassocieerde diagnostiek en therapie. Onderdelen van deze diagnostiek zijn:
 • Epigenetische en genetische diagnostiek
 • Ejaculatieanalyse conform de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (2010)
 • Histologie
In nauwe samenwerking met de gynaecologen van het kinderwenscentrum van onze universiteit (onder leiding van: PD dr. med. Andreas Schüring) worden allerlei behandelingen op het gebied van voortplanting verricht.
 • Intra-uteriene inseminatie
 • In-vitrofertilisatie
 • Intracytoplasmatische sperma-injectie
De technische uitrusting van ons IVF-laboratorium maakt verscheidene therapieën mogelijk (bijv. ICSI-microscoop inclusief laser voor de motiliteitstest en polarisatiefilter voor de beste morfologisch-functionele beoordeling van de cellen).
Erectiestoornissen
Seksuele functiestoornissen bij de man hebben diverse oorzaken en kunnen de levenskwaliteit zeer beperken.  In ons centrum bieden wij uitgebreid advies, diagnostiek en een verscheidenheid aan therapieën bij erectiestoornissen aan. Speciale diagnostiek: 
 • Onderzoek van de penis, inclusief zwellichaam en bloedvaten
 • Testen van het zwellichaam
 • Injectie van het zwellichaam
 • Handleiding voor het gebruik van erectiehulpmiddelen
 • Hormoonvervangende therapieën
 • Implantatie van een penisprothese
 • Bemiddeling bij contacten met gespecialiseerde psychologen en psychotherapeuten
Penisdeviaties (= verbuigingen) kunnen aangeboren zijn of het gevolg van de ziekte van Peyronie (ook Induratio penis plastica) en daardoor de geslachtsgemeenschap beperken of onmogelijk maken. Wij bieden zorgvuldig advies, diagnostiek, conservatieve therapieën en eventueel corrigerende operaties van de penis aan.
Hormoonstoornissen – tekort aan testosteron
Een langdurig tekort aan testosteron bij de volwassen man kan tot seksuele functiestoornissen en meervoud (diabetes mellitus, hypercholesterolemie, osteoporose, anemie, depressie) leiden. Dit kan velerlei oorzaken hebben. Wij bieden het complete spectrum, van het diagnostische onderzoek tot aan de therapie aan. Specifieke diagnostiek:
 • Hormoononderzoeken, genetische diagnostiek van de testosterongevoeligheid van het mannelijk lichaam (CAG-triplets – androgeenreceptor)
 • Opstarten en bewaken van een hormoonvervangende therapie met testosteron
 • Indirecte testosteronsubstitutie door middel van gonadotrofinetherapie bij een kinderwens
Bij ernstige aangeboren ziekten, waarbij sprake is van hormoontekorten (bijv. Kallmann syndroom, idiopathisch hypogonadotroop hypogonadisme), is zorgvuldig onderzoek en de juiste therapie nodig. Deze kan door onze jarenlange ervaringen in overeenstemming met de wetenschappelijke kennis plaatsvinden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Institut für Humangenetik (Instituut voor humane genetica) (onder leiding van: prof. dr. Wieacker). Jongeren kunnen last hebben van een vertraagde of uitblijvende puberteit (pubertas tarda). De oorzaak daarvan moet absoluut worden onderzocht. Een behandeling vindt altijd in nauwe samenwerking met andere specialistische afdelingen van de universiteitskliniek plaats.
Operatieve andrologie
Wij bieden het complete spectrum van andrologische operaties – indien nodig en zinvol met behulp van de microchirurgische techniek onder de operatiemicroscoop – aan. De meeste operaties kunnen als ambulante operaties worden uitgevoerd. Voorafgaand aan een operatie vindt uitgebreide persoonlijke informatie over de operatie en narcose in ons centrum plaats. Operaties aan de testis en epididymis
 • Microchirurgische testiculaire sperma-extractie (M-TESE)
 • Microchirurgische epididymale (= uit de bijbal) sperma-extractie (MESA)
 • Diagnostische testisbiopsie in verband met weefselonderzoek, vooral aansluitend aan een testiculaire intra-epitheliale neoplasie (TIN)
 • Inguinale (= via de lies) verwijdering van de testis bij een testistumor en TIN
 • Implantatie van een testisprothese
 • Resectie van hydrocele en spermatocele
 • Orchidolyse en orchidopexie
Operaties aan de zaadstreng 
 • Microchirurgische varicocele operatie
 • Vasectomie (sterilisatie) als er geen kinderwens (meer) bestaat
 • Microchirurgische vaso-vasostomie of vasotubulostomie (refertilisatie)
Operaties aan de penis
 • Correctie van penisdeviaties (volgens Nesbit, Schroeder-Essed, evt. met patch)
 • Implantatie van zwellichaamprothesen
 • Circumcisie (besnijdenis; radicaal, plastisch), frenulotomie (doorsnijden van voorhuidsriempje)
Second opinion testistumor
Mevrouw professor Kliesch is lid van de urologische afdeling van de Duitse testistumor-studiegroep (GTCSG). Wij bieden de betreffende patiënten een controle van de geplande therapie en geven therapeutisch advies in overeenstemming met de richtlijnen.
Cryoconservering van sperma/stamcellen
De vruchtbaarheid van de man kan door diverse behandelingen van ernstige ziekten (bijvoorbeeld kanker, in het bijzonder testistumoren, leukemie, ziekte van Hodgkin) permanent beperkt worden. Daarom is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te treffen, zodat een latere kinderwens alsnog in vervulling kan gaan. Het invriezen (cryoconservering) van een zaadmonster voorafgaand aan de geplande behandeling garandeert de mogelijkheid, een latere kinderwens in vervulling te laten gaan. Mannen en jongeren zouden van deze mogelijkheid vanaf het moment dat zij kunnen ejaculeren gebruik maken. Ook testisweefsel kan langdurig worden ingevroren. Met het sperma uit dit weefsel kan later een bevruchtingsbehandeling worden uitgevoerd. Eerste wetenschappelijke studies hebben aangetoond, dat het zinvol kan zijn, ook bij kinderen met kanker voorafgaand aan de behandeling een testismonster te nemen, zodat met de stamcellen van dit weefsel in die toekomst een kinderwens in vervulling kan gaan. In een uitvoerig gesprek geven wij graag antwoord op al uw vragen.
Klinefelter syndroom
Het Klinefelter syndroom is de meest voorkomende chromosoomafwijking bij mannen en jongens (ca. 1:500 mannen). Jongens en mannen leiden vaak aan hormoonstoornissen en een beperkte vruchtbaarheid. Door ons uitgebreide wetenschappelijke onderzoek naar het Klinefelter syndroom kunnen wij de betreffende mannen deskundig adviseren en de modernste therapieën aanbieden. Pas sinds enkele jaren is bekend, dat ook bij mannen met het Klinefelter syndroom door middel van een microchirurgische testisoperatie sperma kan worden gevonden. In een uitvoerig gesprek geven wij graag antwoord op al uw vragen over dit onderwerp en laten u graag onze voorlichtingsfilm zien.