Kinderoncologie

Speerpunten van de kliniek

Leukemie

In Duitsland wordt jaarlijks bij ca. 2.000 kinderen en jongeren kanker geconstateerd. Met een percentage van 33% komen leukemie en maligne lymfoom het vaakst voor.
Ons beenmerglaboratorium onder leiding van prof. dr. Claudia Rössig beschikt over jarenlange en zeer uitgebreide ervaring bij de beoordeling van veranderingen in het bloedbeeld en beenmerg. Ten aanzien van acute leukemie vindt ter plaatse een morfologische, cytochemische en immunofenotypische beoordeling van het materiaal plaats. Daarbij worden bloed- en beenmergmonsters gekleurd, om vervolgens microscopisch c.q. flow cytometrisch beoordeeld te worden. Er wordt nauw samengewerkt met referentielaboratoria van de GPOH (Gesellschaft für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie). De behandeling van leukemie en maligne lymfoom bestaat uit een intensieve chemotherapie in overeenstemming met de normen van de GPOH. Contactpersoon: prof. dr. Claudia Rössig

Hematopoëtische stamceltransplantatie

Allogene stamceltransplantaties bij kinderen worden in interdisciplinaire beenbergtransplantatiecentrum uitgevoerd; dit is eengemeenschappelijk centrum van de Medische kliniek A (hematologie, hemostaseologie, oncologie en pneumologie) onder leiding van prof. dr. Wolfgang Berdel en de kliniek voor pediatrische hematologie en oncologie onder leiding van prof. dr. Claudia Rössig. Bij een allogene stamceltransplantatie wordt beenmerg van de patiënt na een daarvoor noodzakelijke voorbehandeling vervangen door nieuw beenmerg. Dergelijke transplantaties zijn meestal noodzakelijk bij kinderen met leukemie en met een aangeboren of verworven beenmergfalen. Totdat de stamcellen aanslaan zijn de patiënten vrijwel niet beschermd tegen infecties. Met behulp van medicijnen worden hun immunologische reacties vrijwel uitgeschakeld, zodat de donorcellen zo goed mogelijk aanslaan.
Daarom zijn de kamers van het KMT-centrum voorzien van speciale luchtfilteringssystemen, die de patiënt beschermen tegen kiemvorming.
Bij autologe transplantaties gaat het om een vorm van chemotherapie in een hele hoge dosering. Om het herstel van de bloedvorming na deze bijzonder intensieve vorm van chemotherapie mogelijk te maken of te verkorten, worden in een eerdere fase van de behandeling stamcellen bij de patiënt afgenomen, die dan na de chemotherapie weer worden teruggegeven. Omdat het om eigen cellen van de patiënt gaat, hoeft geen extra afweerverzwakkende behandeling plaats te vinden, die bij allogene transplantaties nu juist het aanslaan van de cellen mogelijk moet maken. Deze wijze van transplanteren kan daarom op de afdeling kinderoncologie 17A West worden uitgevoerd.

Contactpersoon: prof. dr. Claudia Rössig

Lymfomen en solide tumoren bij kinderen: bot- en wekedelen tumoren, neuroblastomen, Wilms-tumoren, kiemceltumoren, hersentumoren

Met de leiding over de betreffende nationale universitaire centra is onze kliniek gespecialiseerd in de volgende soorten kanker bij kinderen:

Onderzoek:
  • Biologie van Ewing sarcoom
  • Cellulaire immuuntherapieën bij leukemie en sarcomen
  • Het ontstaan van hersentumoren bij kinderen
  • Pediatrisch infectiologisch onderzoeksprogramma
  • Klinisch experimentele farmacologie

Voor meer informatie...


... kunt u altijd terecht op de homepage van onze kliniek.