Kinderoncologie

Kliniek voor kinder- en jeugdgeneeskunde - Pediatrische hematologie en oncologie

Het uitgesproken zwaartepunt van de kliniek voor pediatrische hematologie en oncologie ligt bij de behandeling van kinderen en jongeren met aandoeningen aan het bloedvormend systeem en met kwaadaardige aandoeningen. Dankzij de hoge kwaliteitsnormen, de deelname aan verschillende nationale en internationale therapieverbeteringsstudies en het grote verzorgingsgebied behoort de kliniek tot de grootste kinderoncologische centra in Duitsland. Vooral de behandeling van patiënten met acute leukemie, patiënten met bot- en wekedelen tumoren en hersentumoren, evenals behandelingen op het gebied van autologe (donor en ontvanger zijn dezelfde persoon) en allogene (donor en ontvanger zijn verschillende personen) hematopoëtische stamceltransplantaties zijn kenmerkend voor de kliniek. In verband met de hoge eisen aan de diagnostiek en multimodale behandelingsmethoden worden de patiënten in een interdisciplinair netwerk opgenomen. Dit bestaat o.a. uit specialisten op het gebied van pathologie, neuropathologie, radiologie en nucleaire geneeskunde, de chirurgische disciplines op het gebeid van kinderchirurgie, tumor orthopedie, urologie, thoraxchirurgie en neurochirurgie, en talrijke andere vakgebieden zoals stralingstherapie, transfusiegeneeskunde, microbiologie en laboratoriumgeneeskunde.