Angiologie

Speerpunten

  • Verwijden van vernauwingen evenals het openen van, over een grote lengte en meerdere jaren aanwezige, afsluitingen in boven- / onderbeen en bekkenarteriën (Toepassing van o.a. ballonkatheters, stents en uiterst specialistische innovatieve rekanalisatiesystemen)
  • Diagnostiek en therapie bij vaataandoeningen
  • Bij hart- en vaatziektes toegepaste diagnostiek bij reumatische aandoeningen, ziektes van het bindweefsel alsmede bij Morbus Raynaud
  • Zeer recente onderzoeksprojecten en studies: bijvoorbeeld stamceltherapie bij zware doorbloedingsstoornissen in de benen
Door het aanbrengen van een katheter kunnen de klachten van een patiënt drastisch worden verbeterd. Toch is dit steeds slechts één stap: evenzo belangrijk zijn een zorgvuldig vinden van de diagnose vooraf en in aansluiting daarop een consequente nabehandeling met medicijnen maar ook andere maatregelen.

Het is ons doel de levenskwaliteit en de prognose van onze patiënten duurzaam te verbeteren en voor hen een steeds aanwezige, competente contactpersoon te zijn. Jaarlijks begeleiden we ambulant en stationair zo meer dan 3000 patiënten.

Om een in deze zin succesvolle, uitgebreide behandeling te garanderen en ook de overgang tussen de ambulante en stationaire verzorging beter te verbinden vinden in onze kliniek regelmatig conferenties met in het ziekenhuis werkende en gevestigde specialisten op het gebied van hart- en vaatziektes alsmede andere vakdisciplines plaats. Daarbij bespreken we gecompliceerde ziektebeelden en nemen interdisciplinaire therapie-beslissingen voor een optimale verzorging van onze patiënten.