Αγγειοχειρουργική

Τομείς ειδίκευσης της Κλινικής

Θεραπευτικό φάσμα:
Ενδοαγγειακή και συμβατική θεραπεία παθήσεων της αορτής,
και  κυρίως ανευρυσμάτων και διαχωρισμού της θωρακικής, κοιλιακής και θωρακοκοιλιακής αορτής, ανευρυσμάτων και αποφράξεων των νεφρικών και σπλαχνικών αρτηριών, χειρουργική παράκαμψης περιφερικών αγγείων, επεμβάσεις καρωτίδας.
Η Κλινική σε αριθμούς:
Αριθμητικά στοιχεία ασθενών
Πάνω από 6000 ασθενείς στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία
Πάνω από 3500 ασθενείς στα πλαίσια νοσοκομειακής περίθαλψης Αριθμητικά στοιχεία εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων: 10.000 απεικονιστικές εξετάσεις
3.500   χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως ,
εκ των οποίων:
400      επεμβάσεις ανευρύσματος αορτής
500      επεμβάσεις κιρσών 
500      επεμβάσεις καρωτίδων
1800    επεμβάσεις λόγω αποφρακτικής αρτηριοπάθειας 
200      επεμβάσεις δημιουργίας αρτηριακής ή φλεβικής προσπέλασης 
100      λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις Συνεργάτες:
1   Διευθυντής Κλινικής
2   Υποδιευθυντές
9   Επιμελητές
10 Βοηθοί Ιατροί κατά βάρδιες
8   Τεχνολόγοι-αγγειολόγοι
2   Επιστημονικοί συνεργάτες