Kostenberekening vooraf

Bij een positief besluit ontvangt de patiënt c.q. diens gevolmachtigde van de UKM een schriftelijk, bindende berekening van de behandelkosten voor de patiënt op basis van gemiddelde behandelingen. Bovendien wordt door de UKM een afspraak voor de behandeling c.q. behandelperiode doorgegeven.Indien de patiënt op basis van deze vooraf berekende behandelkosten besluit dat hij/zij zich in de universiteitskliniek Münster wil laten behandelen, dient de patiënt c.q. diens gevolmachtigde de ondertekende behandelingsovereenkomst naar de UKM terug te sturen. De behandelingsovereenkomst van de universiteitskliniek Münster moet binnen 2 maanden worden ondertekend, anders verliest deze zijn geldigheid.Een patiënt kan alleen voor behandeling in Duitsland worden uitgenodigd, indien het bedrag ter hoogte van de behandelkosten zoals aangegeven in de kostenberekening op de bankrekening van de UKM is bijgeschreven. Na ontvangst van de ondertekende behandelovereenkomst en ontvangst van het vooraf berekende bedrag, stuurt de universiteitskliniek Münster een bevestiging naar de patiënt of het bemiddelingsbureau, die bij de verantwoordelijke ambassade van de Bondrepubliek Duitsland, belast met de visumaanvraag van de patiënt, moet worden ingediend. De opnamediagnose van de patiënt wordt door de behandelend arts in de UKM vastgesteld. De behandelend arts van de UKM informeert de patiënt bij aankomst over de wijze van behandeling en legt een zogeheten risicoverklaring voor.
Contact

Dr. med. Vincent Roman Hofbauer
Leider Internationaal Patiëntenmanagement,
Medisch leider en specialist voor orthopedie en traumatologie

International Patient Management
Domagkstraße 11
D - 48149 Münster

ipm(at)­ukmuenster(dot)­de
ukm-international.de

Tel: +49 251 83 - 5 78 98

Routebeschrijving