Comprehensive Cancer Center Münster (CCCM)

Comprehensive Cancer Center Münster (CCCM)

Het Comprehensive Cancer Center Münster (CCCM) van de universiteitskliniek Münster (UKM) is de centrale instelling van de UKM voor de interdisciplinaire behandeling van tumorpatiënten.
Het CCCM
  • garandeert door een deskundigheidsoverkoepelende nauwe samenwerking van verschillende klinieken een uiterst deskundige en betrouwbare behandeling van tumorpatiënten.
  • behandelt de patiënt door hooggekwalificeerde artsen en verplegend personeel volgens de huidige stand van onderzoek.
  • ontwikkelt interdisciplinair intern evenals door nationale en internationale samenwerking en studies richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van tumoren.
  • streeft ernaar een netwerk van instellingen op te zetten, dat zich met de behandeling van tumoren in de omgeving van de universiteitskliniek Münster bezig houdt.
  • is gericht op de bundeling van translationeel tumoronderzoek (gebruik van laboratoriumonderzoek in klinische toepassingen) aan de medische faculteit van de WWU-Münster.
  • werkt mee aan een nationaal en internationaal netwerk met andere Comprehensive Cancer Centra zowel op het gebied van onderzoek als de klinische behandeling.
  • dient voor het vergaren en inwinnen van kennis en informatie, evenals voor de interdisciplinaire uitwisseling met andere tumoronderzoekers en verplegend personeel in verband met het welzijn van de patiënt.