Aanmelding

De patiënt meldt zich voor de afgesproken behandelingsafspraak rechtstreeks of door middel van een bemiddelingsbureau via de stafafdeling "UKM Internaional" aan bij de universiteitskliniek Münster. Daarvoor kunnen de volgende contactmogelijkheden worden gebruikt:

email: international-Patients(at)­ukmuenster(dot)­de
Tel.: +49 (0) 251 83-57898

De universiteitskliniek en de patiënt leggen de opdracht voor het uitvoeren van de behandeling in de universiteitskliniek Münster schriftelijk in de Duitse of Engelse taal vast. Deze schriftelijke opdracht kan bij spoedbehandelingen eventueel per fax worden verzonden.

Voor het afsluiten van een behandelingsopdracht stelt de patiënt alle voor de behandeling noodzakelijke patiëntendossiers in de Duitse of Engelse taal beschikbaar aan de UKM. De onderstaande informatie is vereist:

  • Gestelde diagnose en de daarvoor vereiste behandeling (informatie door eerdere behandelend artsen); als alternatief kunnen diagnostische vooronderzoeken en beschrijvingen van het ziektebeeld worden toegezonden, indien de huidige diagnostiek niet tot het stellen van een diagnose heeft geleid.
  • Persoonlijke gegevens van de patiënt (volledige naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, nummer en geldigheidsdatum van het paspoort).
  • Gegevens met betrekking tot de behandelend specialist in het betreffende land (naam, ziekenhuis, vestigingsplaats, e-mailadres en telefoonnummer) of gegevens van de betreffende huisarts (naam, vestigingsplaats en telefoonnummer)
  • Indien van toepassing, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de verantwoordelijke contactpersoon of het bemiddelingsbureau.
  • Opmerking in verband met verzoek tot behandeling door de chefarts.
  • Opmerking met betrekking tot de wijze van accommodatie (1- of 2-persoons kamer), indien hiertoe de mogelijkheden beschikbaar zijn.
  • Bij het afsluiten van een behandelingsovereenkomst door een bemiddelingsbureau moet tevens een volmacht in de Duitse taal en ondertekend door de patiënt naar de UKM worden verzonden.
  • Voor een eventuele terugbetaling van restbedragen zijn de internationale gegevens van de desbetreffende bank noodzakelijk (IBAN-nummer en Swift/BIC-code). 

Aan de hand van de voornoemde documentatie zal door de universiteitskliniek Münster worden beslist of een behandeling in de UKM uit medisch oogpunt zinvol is. De UKM beslist bovendien of de patiënt opgenomen of niet opgenomen wordt. De universiteitskliniek Münster deelt haar besluit direct na afsluiting van haar onderzoek schriftelijk mede aan de patiënt c.q. diens gevolmachtigde, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdrac.