Chirurgia Naczyniowa

Działalność kliniki

Spektrum terapeutyczne:
 • endowaskularna i konwencjonalna terapia chorób aorty, w szczególności tętniaków i tętniaków rozwarstwiających piersiowego,
  piersiowo–brzusznego oraz brzusznego odcinka aorty.
 • tętniaki oraz niedrożność tętnic nerkowych oraz trzewnych
 • zespolenia omijające naczyń obwodowych
 • zabiegi na tętnicach szyjnych
Klinika w liczbach
Ilość pacjentów:
 • ponad 6000 pacjentów leczonych ambulatoryjnie
 • ponad 3500 pacjentów hospitalizowanych
Ilość badań / ilość operacji:
 • ok. 10.000 badań obrazowych
 • ok. 3.500 zabiegów rocznie, w tym:
 • 400 tętniaków aorty
 • 500 zabiegów usuwania żylaków
 • 500 zabiegów na naczyniach szyjnych
 • 1800 zabiegów usunięcia niedrożności tętnic
 • 200 zabiegów zespoleń omijających żylnych lub tętniczych
 • 100 innych zabiegów
Pracownicy:
 • 1 dyrektor kliniki
 • 2 zastępców dyrektora kliniki
 • 9 ordynatorów
 • 10 lekarzy asystentów
 • 8 techników angiografii
 • 2 pracowników naukowych