Rejestracja

Pacjent rejestruje się bezpośrednio lub przez biuro pośredniczące na leczenie przed wspólnie uzgodnionym terminem leczenia w UKM w "UKM International". 

Kontakt można nawiązać poprzez:

Mail: international-Patients(at)­ukmuenster(dot)­de
Tel.: +49 (0) 251 83-57898

UKM wraz z pacjentem uzgadnia na piśmie w języku niemieckim lub angielskim zlecenie przeprowadzenia leczenia w UKM. W pilnych sytuacjach istnieje możliwość wysłania zlecenia faksem.  

Przed zawarciem zlecenia na leczenie pacjent jest zobowiązany do udostępnienia UKM dokumentów w języku niemieckim lub angielskim dotycząych danych pacjenta niezbędnych do przeprowadzenia leczenia. Wymagane dokumenty to: 

  • Skierowanie (do szpitala) na podstawie diagnozy oraz stwierdzenia konieczności leczenia (zalecenie lekarzy prowadzących wstępne leczenie); alternatywnie mogą zostać dosłane wyniki badań oraz opis zmian chorobowych, jeżeli dotychczasowa diagnostyka nie doprowadziła do postawienia żadnej diagnozy. 
  • Dane osobowe pacjenta (imię/imona i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres mailowy, numer i data ważności paszportu).
  • Dane dotyczące lekarza prowadzącego z danego kraju (imię i nazwisko, szpital, miejscowość, adres mailowy i numer telefonu) lub dane lekarza pierwszego kontaktu (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia i numer telefonu).
  • Ewentualnie: imię i nazwisko, telefon, adres mailowy osoby odpowiedzialnej za kontakt lub biura pośredniczącego.
  • Życzenie o skierowanie do leczenia przez ordynatora.
  • Zapis szczególnych życzeń dotyczących rodzaju zakwaterowania (jedno- lub dwuosobowe pokoje), realizacja możliwa tylko w ramach dostępności wolnych miejsc.       
  • Po zawarciu umowy na leczenie poprzez biuro pośredniczące  pacjent jest zobowiązany do przesłania do kliniki pełnomocnictwa w języku niemieckim. 
  • Ze względu na ewentualny zwrot reszty kosztów konieczne jest podanie międzynarodowego numeru bankowego (IBAN oraz SWIFT/BIC-Code)

Na podstawie tych dokumentów zostanie podjęta przez klinikę decyzja, czy leczenie w UKM jest sensowne z medycznego punktu widzenia. UKM decyduje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu pacjenta. UKM przekazuje decyzję pacjentowi lub jego pełnomocnikowi na piśmie niezwłocznie po  zweryfikowaniu dokumentów, jednakże w okresie niedłuższym niż 5 dni roboczych po otrzymaniu zlecenia.