Kalkulacja wstępnych kosztówy

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji pacjent lub jego pełnomocnik otrzyma pisemnie niezobowiązującą kalkulację wstępną kosztów leczenia pacjenta. Następnie zostanie podany  przez UKM termin lub okres leczenia.  Jeżeli pacjent zdecyduje się na leczenie po otrzymaniu kosztorysu, jest on lub jego pełnomocnik zobowiązany do przesłania podpisanej umowy na leczenie na adres kliniki. Ważność umowy na leczenie z UKM wygasa po upływie 2 miesięcy.  Pacjent może otrzymać zaproszenie do Niemiec tylko w przypadku,  gdy została uiszczona kwota w wysokości  przedstawionej w umowie na leczenie na konto bankowe UKM. Po otrzymaniu podpisanej umowy na leczenie, jak i po uiszczeniu kwoty wynikajacej z kalkulacji wstępnej, UKM przesyła pacjentowi lub do biura pośrednictwa potwierdzenie, które powinno zostać dostarczone przez pacjenta do odpowiedniej ambasady Niemiec wraz z podaniem o wizę.  Diagnoza przyjęcia pacjenta zostanie postawiona przez lekarza prowadzącego w UKM. Lekarz prowadzacy z UKM informuje pacjenta po przybyciu o rodzaju leczenia i informuje o ewentualności tzw. ryzyka, związanego z danym leczeniem. 
Kontakt

Dr. med. Vincent Roman Hofbauer
Kierownik Działu,
Specjalista Ortopedii i Chirurgii Urazowej

International Patient Management
Domagkstraße 11
D - 48149 Münster

ipm(at)­ukmuenster(dot)­de
ukm-international.de

Phone: +49 251 83 - 5 78 98

Dojazd