Neurochirurgia

Główne obszary działania kliniki

Chirurgia nowotworów

Oprócz neurochirurgii ogólnej nasze obszary działań obejmują chirurgię naczyń mózgowych i chirurgię tętnicy szyjnej, neurochirurgię dziecięcą, chirurgię przysadki mózgowej, chirurgię kręgosłupa, stereotaksję funkcjonalną z neuronawigacją oraz napromieniowanie stereotaktyczne we współpracy z Kliniką Radioterapii. W chirurgii nowotworów mózgu mamy duże doświadczenie w leczeniu i opiece medycznej nad pacjentami z glejakami (gliobiastozami, glejakami anaplastycznymi, glejakami niskiej klasy) i guzami podstawy czaszki (np. nerwiak akustyczny, struniakami,  chrzęstniakami,  oponiakami) z wykorzystaniem wielorakich modułów metod (resekcja wsparta fluorescencyjnie z ALA, operacje guzów mózgu w znieczuleniu miejscowym, monitoring wewnątrzoperacyjny, CUSA, ultradźwięki).

Wszyscy pacjenci przed i po operacji są omawiani przez interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów („Tumorboard”) w celu ustalenia możliwie jak najlepszej terapii indywidualnej.      

Glioblastoma jest najtrudniejszym do zwalczenia nowotworem mózgu. Ponieważ glejaków prawie nie da się całkowicie usunąć i szybko odrastają, ten nowotwór jest zdradliwy. Do tej pory znane były jedynie zachowawcze formy terapii. Prof. uniwersytecki Walter Stummer, dyrektor Kliniki Neurochirurgii w UKM (Szpital Uniwersytecki w Münster) wraz z zespołem naukowców i innych lekarzy opracował tak zwaną Stereotaktyczną Terapię Fotodynamiczną (PDT). W procesie tym w tkance nowotworowej umieszczane są najdrobniejsze włókna szklane - zaprojekotwane z komputerową precyzją co do milimetra. Pod wpływem czerwonego światła laserowego guz ginie. Dalsze informacje i dane kontaktowe można znaleźć na stronie Badanie NOA-11: UKM - Neurochirurgia.

Chirurgia kręgosłupa

W „neurochirurgii kręgosłupa” nasz zespół lekarzy specjalistów zajmuje się priorytetowo postawieniem diagnozy i leczeniem całego spektrum schorzeń kręgosłupa. Szczególne doświadczenie terapeutyczne i naukowe posiadamy w dziedzinie schorzeń kręgosłupa i rdzenia kręgowego uwarunkowanych zwyrodnieniowo i nowotworowo. Optymalne leczenie tych schorzeń wymaga współpracy interdyscyplinarnej i takich też rozwiązań. Przy wyborze metody terapeutycznej na pierwszym miejscu stawiamy przede wszystkim dobro naszych pacjentów. Sekcja neurochirurgii rdzeniowej Kliniki Uniwersyteckiej Münster oferuje nowoczesne, kompletne spektrum diagnostyki i terapii na najwyższym poziomie z zastosowaniem minimalnie inwazyjnych technik i zaawansowanych rozwiązań technologicznych.      

Neurochirurgia naczyniowa

„Neurochirurgia naczyniowa” jest istotnym obszarem naszej specjalizacji. Mózg stanowi tylko ok. 2% wagi ciała, zużywa jednak prawie 25% całej energii organizmu. Już sam ten fakt potwierdza znaczenie mózgu dla życia ludzkiego. Jeżeli mózg tylko na parę minut nie jest zaopatrzony w energię, dochodzi do nieodwracalnych szkód jak np. udaru mózgu. Diagnostyka i terapia często bardzo skomplikowanych schorzeń naczyń mózgowych wymaga bardzo dobrej współpracy interdyscyplinarnej.

W naszym ośrodku neurochirurgii naczyniowej ogromne znaczenie przypisuje się zatem bardzo ścisłej współpracy między neurochirurgami, neurologami, neuroradiologami i specjalistami intensywnej terapii. Ta dobra współpraca odzwierciedla się w  m.in. dużej liczbie skierowań do naszego ośrodka z innych regionów Niemiec.