Νευροχειρουργική

Κύριες δραστηριότητες της Κλινικής

Ογκολογική χειρουργική

Εκτός από τη γενική νευροχειρουργική, οι κύριοι τομείς κλινικής δραστηριότητάς μας περιλαμβάνουν σήμερα τη χειρουργική αγγείων εγκεφάλου και καρωτίδας, την παιδιατρική νευροχειρουργική, τη χειρουργική της υπόφυσης, τη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, τη λειτουργική στερεοταξία με νευροπλοήγηση, και τη στερεοτακτική ακτινοβολία σε συνεργασία με την Κλινική Ακτινοθεραπείας. Στη χειρουργική όγκων εγκεφάλου υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση στην αντιμετώπιση γλοιωμάτων (γλοιοβλαστωμάτων, αναπλαστικών γλοιωμάτων, γλοιωμάτων χαμηλού βαθμού) και όγκων βάσης κρανίου (π.χ. ακουστικών νευρινωμάτων, χορδωμάτων, χονδρωμάτων, μηνιγγιωμάτων) με τη χρήση διαφόρων μεθόδων (εκτομή με τη βοήθεια φθορισμού με τη μέθοδο ALA, επεμβάσεις σε όγκους εγκεφάλου με τοπική αναισθησία, επεμβατική παρακολούθηση, CUSA, υπέρηχοι).

Όλα τα περιστατικά ασθενών συζητούνται προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά από διατομεακή ομάδα ειδικών ("ογκολογικό συμβούλιο") για να καθοριστεί η καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη θεραπεία.

To γλοιοβλάστωμα είναι ο πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμος όγκος του εγκεφάλου. Δεδομένου ότι τα γλοιώματα είναι σχεδόν αδύνατον να αφαιρεθούν πλήρως και αναπτύσσονται ξανά γρήγορα, ο όγκος αυτός είναι ύπουλος. Έως τώρα ήταν γνωστές μόνο συντηρητικές μορφές θεραπείας. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής Walter Stummer, διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής στο UKM (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μύνστερ) ανέπτυξε σε συνεργασία με μια ομάδα από επιστήμονες και άλλους ιατρούς την αποκαλούμενη στερεοτακτική φωτοδυναμική θεραπεία (PDT). Στο πλαίσιο αυτής της θεραπείας τοποθετούνται στον όγκο λεπτότατες ίνες υάλου, με υποστηριζόμενο από υπολογιστή σχεδιασμό με ακρίβεια χιλιοστού. Έτσι, με την επίδραση ερυθρού φωτός laser, ο όγκος εξοντώνεται. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία υπευθύνων επικοινωνίας θα βρείτε εδώ: NOA-11 - Studie: UKM - Neurochirurgie.

Χειρουργική σπονδυλικής στήλης

Στον ειδικό τομέα "Νευροχειρουργική σπονδυλικής στήλης", η ομάδα των ειδικών μας ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία όλου του φάσματος παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Ιδιαίτερη θεραπευτική και επιστημονική εξειδικευμένη εμπειρία υφίσταται στο αντικείμενο των εκφυλιστικών και προκαλούμενων από όγκους παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Η βέλτιστη αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων προϋποθέτει διατομεακή προσέγγιση. Γι' αυτόν τον σκοπό έχουμε στενή συνεργασία με τους ειδικούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κατά την επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου, πρώτη προτεραιότητα είναι το καλό των ασθενών μας. Ο τομέας νευροχειρουργικής σπονδυλικής στήλης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μünster προσφέρει ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο φάσμα διάγνωσης και θεραπείας σε κορυφαίο επίπεδο με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και υπερσύγχρονης τεχνολογίας.

Αγγειακή νευροχειρουργική

Η "αγγειακή νευροχειρουργική" αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητές μας μέσα στο φάσμα των απαιτητικών επεμβατικών υπηρεσιών του τομέα μας. Ο εγκέφαλος αποτελεί μόλις 2% του βάρους του σώματος, αλλά χρειάζεται περίπου 25% της συνολικής ενέργειας. Αυτό και μόνο δείχνει τη σημασία του εγκεφάλου για την ανθρώπινη ζωή. Αν ο εγκέφαλος αποκοπεί για λίγα μόνο λεπτά από την παροχή ενέργειας, προκύπτουν μη αναστρέψιμες βλάβες, όπως π.χ. εγκεφαλικό έμφρακτο. Η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των εν μέρει ιδιαίτερα πολυσύνθετων παθήσεων του εγκεφάλου προϋποθέτει καλή διατομεακή συνεργασία.

Γι' αυτόν τον λόγο, στο Κέντρο Αγγειακής Νευροχειρουργικής μας η στενή συνεργασία μεταξύ νευροχειρουργών, νευρολόγων, νευροακτινολόγων και εντατικολόγων προς όφελος του ασθενούς αποτελεί ουσιώδη προτεραιότητα. Η εποικοδομητική αυτή συνεργασία αποδεικνύεται μεταξύ άλλων και από τον μεγάλο αριθμό παραπομπών από άλλες περιοχές.