Kompleksowe Centrum Onkologiczne w Münster (CCCM)

Zakres usług lekarskich

CCCM jest wspólną strukturą organizacyjną wszystkich instytucji, które zajmują się badaniami naukowymi w dziedzinie onkologii, kształceniem personelu oraz opieką  nach chorymi w obrębie UKM (kliniki). Placówki te oferują następujący zakres usług:
  • zapobieganie i wczesne rozpoznanie nowotworu
  • interdyscyplinarną, podzieloną na sektory i powiązaną opiekę pacjentów z wszystkimi rodzajami i stadiami nowotworów
  • szerokie spektrum ofert uzupełniających dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin
  • skuteczny i jakościowo sprawdzony przebieg diagnostyki i terapii
  • rozbudowa i doskonalenie onkologicznego zarządzania jakościowego
  • centrum   kompetencji i opiniodawstwa d/s stosowania różnych metod w dziedzinie onkologii
  • założenie i rozbudowa interdyscyplinarnych sieci badań naukowych z naciskiem na choroby  nowotworowe
  • szybki przepływ wyników badań naukowych do służby klinicznej/szpitalnej
  • dalsze kształcenia i szkolenia zawodowe kadr lekarskich i personelu 
  • wspieranie grup samopomocy i inicjatyw dla osób dotkniętych