Αγγειολογία

Τμήμα Αγγειολογίας του Τομέα Καρδιολογίας και Αγγειολογίας

Αναλαμβάνουμε ασθενείς με παθήσεις όλων των αγγείων - φλεβών, αρτηριών και των πιο μικροσκοπικών αιμοφόρων αγγείων - με την υποστήριξη πολύπλευρων διαγνωστικών μέσων και φαρμακευτικών-συντηρητικών διαδικασιών, καθώς και επεμβάσεων με καθετηριασμό λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες θεραπευτικές διαδικασίες και τα τρέχοντα επιτεύγματα της έρευνας. 
Ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα αποτελεί αναμφίβολα η στενή συνεργασία με τις πολυάριθμες, υψηλής εξειδίκευσης ιατρικές ειδικότητες της Πανεπιστημιακής Κλινικής μας:
ως εκ τούτου για πολλούς ασθενείς είναι σημαντική για τη βέλτιστη πορεία της ίασης τους η γνωμοδότηση και άλλων ειδικών, π.χ. του αγγειοχειρουργικού τμήματος, του τμήματος ραδιολογίας, ρευματολογίας, της δερματολογικής κλινικής, της τεχνικής ορθοπεδικής και κατά περίπτωση και άλλων ειδικοτήτων. Όλες αυτές οι ιατρικές ειδικότητες εκπροσωπούνται κοντά μας από εξειδικευμένους ιατρούς, οι οποίοι είναι σε μόνιμη βάση διαθέσιμοι. Η συνεχής ανταλλαγή γνωμοδοτήσεων μεταξύ των διαφόρων ιατρών επιτρέπει τη βέλτιστη φροντίδα των ασθενών μας. Επίσης, η συνεργασία μας με το Τμήμα Καρδιολογίας παρέχει πλεονεκτήματα για πολλούς ασθενείς με αγγειακές και καρδιολογικές παθήσεις.