Andrologia

Przedmiot działalności kliniki

Niepłodność – niechciany brak dzieci
Przyczyny niemożności poczęcia potomstwa leżą zarówno po stronie mężczyzn jak i kobiet. Oferujemy kompleksowe konsultacje osobiste, diagnostykę oraz leczenie w przypadku ograniczeń płodności mężczyzn. Specjalistyczna diagnostyka to:
 • Diagnostyka epigenetyczna i genetyczna
 • Analiza seminogramu wg kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia (2010)
 • Histologia
Oferujemy wszystkie formy leczenia niepłodności w ścisłej współpracy z ginekologami w Uniwersyteckim Centrum Płodności (pod kierownictwem dyrektora ds. medycznych: PD dr  n. med. Andreasa Schüringa).
 • Inseminacja domaciczna
 • Zapłodnienie in vitro
 • Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika
Wyposażenie techniczne laboratorium IVF pozwala na przeprowadzenie wysoce zaawansowanych terapii (np. mikroskop ICSI w tym laser służący do badania ruchliwości plemników oraz filtr polaryzacyjny pozwalający na polepszoną analizę morfologiczno-funkcjonalną komórek).
Zaburzenia erekcji
Zaburzenia seksualne u mężczyzn mogą mieć wiele przyczyn i znacznie ograniczyć jakość życia. W naszym Centrum oferujemy kompleksowe konsultacje, diagnostykę oraz wszelkie możliwości leczenia zaburzeń erekcji. Diagnostyka specjalistyczna:
 • Badanie penisa, w tym ciał jamistych i naczyń krwionośnych
 • Kontrola ciał jamistych
 • Iniekcja do ciał jamistych
 • Porady na temat użytkowania wspomagaczy erekcji
 • Hormonalne terapie zastępcze
 • Wszczepienie protezy penisa
 • Nawiązanie kontaktu z wyspecjalizowanymi psychologami i psychoterapeutami
Skrzywienia penisa mogą być wrodzone lub nabyte w związku z chorobą Peyroniego. Mogą ograniczać lub uniemożliwiać współżycie płciowe. Oferujemy szczegółowe konsultacje, diagnostykę, terapie konserwatywne oraz ewentualne operacje prostujące penisa.
Zaburzenia hormonalne – niedobór testosteronu
Długotrwały niedobór testosteronu u dorosłych mężczyzn może prowadzić do zaburzeń seksualnych i przyczyniać się do powstawania chorób towarzyszących (cukrzyca, hipercholesterolemia, osteoporoza, anemia, depresja). Przyczyny mogą być różne. Oferujemy pełen zakres diagnostyki wyjaśniającej przyczyny oraz leczenie. Diagnostyka specjalistyczna:
 • Badania hormonalne, diagnostyka genetyczna wrażliwości testosteronu męskiego ciała (trójki nukleotydów CAG – receptor androgeniczny)
 • Wprowadzenie i monitorowanie hormonalnej terapii zastępczej przy użyciu testosteronu
 • Pośrednie zastąpienie testosteronu przez gonadotropinoterapię w przypadku chęci poczęcia potomstwa
Ciężkie wrodzone zaburzenia niedoboru hormonalnego (np. zespół Kallmanna - idiopatyczny hipogonadyzm hipogonadotropowy) wymagają dokładnej analizy oraz leczenia, które mogą przebiegać w oparciu o odpowiednie wyniki badań naukowych dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu. W tym zakresie współpracujemy ściśle z Instytutem Genetyki Człowieka (pod kierownictwem dyrektora ds. medycznych prof. dr. Wieackera). Młodzież może być dotknięta opóźnionym lub niezachodzącym okresem dojrzewania (opóźnione pokwitanie). W takim przypadku konieczne jest staranne znalezienie jego przyczyn. Leczenie odbywa się w ścisłej współpracy z innymi specjalistycznymi oddziałami kliniki uniwersyteckiej.
Andrologia operacyjna
Oferujemy pełen zakres zabiegów andrologicznych. Jeśli jest to konieczne i uzasadnione wykonujemy je przy użyciu technik mikrochirurgicznych pod mikroskopem. Większość zabiegów może być wykonana w formie zabiegów ambulatoryjnych. Przed operacją w naszym Centrum odbywa się kompleksowa konsultacja dotycząca samej operacji oraz znieczulenia. Operacje jąder i najądrza 
 • Mikrochirurgiczne pobranie plemników z jąder (M-TESE)
 • Mikrochirurgiczne pobranie plemników z najądrza (MESA)
 • Diagnostyczna biopsja jąder do badania histopatologicznego, przeprowadzana szczególnie pod kątem wykluczenia wewnątrzprzewodowej neoplazji komórek zarodkowych (TIN)
 • Pachwinowe usunięcie jądra w przypadku nowotworu jądra oraz TIN
 • Wszczepienie protezy jądra
 • Wycięcie wodniaka jądra i wodniaka powrózka nasiennego
 • Orchidoliza i orchidopeksja
Operacje powrózka nasiennego 
 • Mikrochirurgiczne operacje powrózka nasiennego
 • Wazektomia (sterylizacja) w przypadku rezygnacji z dalszego potomstwa
 • Mikrochirurgiczna wazowazostomia oraz możliwość przywrócenia płodności u mężczyzny po przebytej wazektomii
Operacje penisa
 • Korekcje skrzywień penisa (metodą Nesbita, Schroeder-Esseda, ewentualnie z przeszczepieniem łat)
 • Wszczepienie protez ciał jamistych
 • Obrzezanie (radykalne, plastyczne), frenektomia (przecięcie wędzidełka napletka)
Niezależna opinia drugiego lekarza w przypadku nowotworu jądra
Profesor Kliesch jest członkiem urologicznej sekcji Niemieckiej Grupy Leczenia Raka Jądra (GTCSG). Mężczyznom dotkniętym chorobami nowotworowymi oferujemy przegląd planowanego leczenia oraz zalecenia terapeutyczne oparte na prawidłowych wytycznych.
Kriokonserwacja nasienia/komórek macierzystych
Płodność u mężczyzn może zostać trwale ograniczona w wyniku różnych zabiegów wykonywanych z powodu poważnych zachorowań (nowotwory, w szczególności rak jąder, białaczka, choroba Hodgkina). Dlatego ważne jest podjęcie odpowiednich kroków prewencyjnych, aby posiadanie potomstwa planowane na później było możliwe. Zamrożenie (kriokonserwacja) próbki nasienia przed zaplanowanym leczeniem zapewnia możliwość spełnienia planów związanych z poczęciem potomstwa. Mężczyźni starsi jak i ci w wieku młodszym powinni skorzystać z tej możliwości, począwszy od pojawienia się zdolności do ejakulacji. Możliwe jest także długotrwałe zamrożenie tkanek jąder. Przy pomocy plemników pobranych z tkanki możliwe jest późniejsze leczenie bezpłodności. Pierwsze badania naukowe wskazują, że przydatne okazać się może pobranie próbek tkanki jąder przed podjęciem leczenia nowotworu. W ten sposób przy użyciu komórek macierzystych z tkanki możliwe jest zrealizowanie planów dotyczących poczęcia przyszłego potomstwa. Oferujemy szczegółową konsultację, podczas której zapoznamy Państwa z tymi zagadnieniami.
Zespół Klinefeltera
Zespół Klinefeltera jest najczęstszym zaburzeniem chromosomalnym występującym u mężczyzn. Występuje u co 500-tnego mężczyzny. Mężczyźni z zespołem Klinefeltera cierpią często z powodu zaburzeń hormonalnych oraz ograniczonej płodności. Dzięki naszej szeroko zakrojonej pracy naukowej nt. zespołu Klinefeltera możemy zaoferować kompleksowe konsultacje oraz najnowsze metody leczenia. Dopiero od kilku lat znany jest fakt, że u mężczyzn borykających się z tą chorobą możliwe jest odnalezienie plemników za pomocą mikrochirurgicznej operacji jąder. Oferujemy szczegółową konsultację, podczas której zapoznamy Państwa z tymi zagadnieniami oraz przekażemy film informacyjny.