Ανδρολογία

Τομείς προτεραιότητας της Κλινικής

Υπογονιμότητα – ακούσια ατεκνία
Τα αίτια της αποτυχίας μιας εγκυμοσύνης αφορούν εξ ίσου στον άντρα και τη γυναίκα. Το Κέντρο μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, διαγνωστικών ελέγχων και θεραπείας σε θέματα αντρικής υπογονιμότητας. Ο εξειδικευμένος διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει:
 • Επιγενετική και γενετική διάγνωση
 • Ανάλυση σπέρματος σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2010)
 • Ιστολογικό έλεγχο
Σε στενή συνεργασία με τους γυναικολόγους του οικείου Πανεπιστημιακού Κέντρου Τεχνητής Γονιμοποίησης (Διεύθυνση: PD Dr. Med. Αντρέας Σύρινγκ) εφαρμόζονται όλες οι μορφές τεχνητής γονιμοποίησης.
 • Ενδομήτρια σπερματέγχυση
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση
 • Ενδοκυτταροπλασματική σπερματέγχυση
Ο τεχνικός εξοπλισμός του εργαστηρίου εξωσωματικής γονιμοποίηση επιτρέπει θεραπευτικές μεθόδους υψηλού επιπέδου (π.χ. μικροσκόπιο ICSI, laser ελέγχου κινητικότητας και πολωτικά φίλτρα για βελτιωμένη μορφολογική-λειτουργική αξιολόγηση των κυττάρων).
Στυτικές δυσλειτουργίες
Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες του άντρα οφείλονται σε ποικίλα αίτια και περιορίζουν κατά πολύ την ποιότητα της ζωής του. Το Κέντρο μας προσφέρει εκτεταμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, διαγνωστικού ελέγχου και ολοκληρωμένες επιλογές θεραπείας των στυτικών δυσλειτουργιών. Εξειδικευμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι:
 • Εξέταση πέους, συμπεριλαμβανομένων των σηραγγωδών σωμάτων και των αιμοφόρων αγγείων αυτού
 • Έλεγχος σηραγγωδών σωμάτων
 • Ένεση σηραγγωδών σωμάτων
 • Οδηγίες χρήσης βοηθημάτων στύσης
 • Θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης
 • Προσθετική εμφύτευση πέους
 • Παροχή στοιχείων επικοινωνίας ειδικών ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών
Οι αποκλίσεις πέους μπορούν να είναι συγγενείς ή να οφείλονται σε πλαστική σκλήρυνση του πέους και περιορίζουν ή εμποδίζουν την ποιότητα της σεξουαλικής επαφής. Το Κέντρο μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαγνωστικούς ελέγχους, συντηρητική θεραπεία και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διορθωτική επέμβαση ευθειασμού του πέους.
Ορμονικές διαταραχές – Έλλειψη τεστοστερόνης
Η μόνιμη έλλειψη τεστοστερόνης στον ενήλικα άνδρα μπορεί να οδηγήσει σε σεξουαλικές δυσλειτουργίες και να ευνοήσει συνοδές παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης, υπερχοληστεριναιμία, οστεοπόρωση, αναιμία, κατάθλιψη). Τα αίτια μπορεί να ποικίλλουν. Προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών ελέγχων και θεραπείας. Εξειδικευμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι:
 • Ορμονικές εξετάσεις, γενετικός διαγνωστικός έλεγχος ευαισθησίας του ανδρικού σώματος στην τεστοστερόνη (υποδοχέας ανδρογόνων της τριπλέτας CAG)
 • Χορήγηση και παρακολούθηση της ορμονικής θεραπείας με τεστοστερόνη
 • Έμμεση υποκατάσταση τεστοστερόνης μέσω θεραπείας με γοναδοτροπίνη για περιπτώσεις γονιμοποίησης.
Σημαντικές συγγενείς παθήσεις που οφείλονται στην έλλειψη ορμονών (π.χ. σύνδρομο Kallmann, ιδιοπαθής υπογαναδοτροπικός υπογοναδισμός) χρήζουν προσεγμένων διαγνωστικών ελέγχων και θεραπείας, η οποία λόγω της πολύχρονης εμπειρίας μας μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση σχετικά επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουμε. Στον τομέα αυτό συνεργαζόμαστε στενά με το Ινστιτούτο Ανθρώπινης Γενετικής (Ιατρικός Διευθυντής: Καθ. Δρ. Βίακερ). Άτομα νεαρής ηλικίας μπορεί να πάσχουν από καθυστερημένη εφηβεία. Εδώ κρίνεται απολύτως απαραίτητο να αποσαφηνιστούν με προσοχή τα αίτια. Η θεραπεία πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες της Πανεπιστημιακής Κλινικής.
Επεμβατική ανδρολογία
Το Κέντρο μας προσφέρει όλο το φάσμα των ανδρολογικών επεμβάσεων – κάνοντας χρήση, εφόσον είναι απαραίτητο και σκόπιμο, της μικροχειρουργικής τεχνολογίας κάτω από το επεμβατικό μικροσκόπιο. Οι περισσότερες επεμβάσεις είναι πραγματοποιήσιμες στα εξωτερικά ιατρεία. Στο Κέντρο μας παρέχονται προεγχειρητικά εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με την επέμβαση και τη χορήγηση αναισθησίας. Επεμβάσεις όρχεων και επιδιδυμίδας
 • Μικροχειρουργική λήψη σπέρματος από τους όρχεις (M-TESE)
 • Μικροχειρουργική αναρρόφηση σπέρματος από την επιδιδυμίδα (MESA)
 • Διαγνωστική βιοψία όρχεων για ιστολογικό έλεγχο, ιδιαίτερα για τον αποκλεισμό ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας των όρχεων (ΤΙΝ)
 • Βουβωνική ορχεκτομή σε περιπτώσεις καρκίνου των όρχεων και ΤΙΝ
 • Προσθετική εμφύτευση όρχεων
 • Εκτομή υδροκήλης και σπερματοκήλης
 • Ορχεόλυση και ορχεοπηξία
Επεμβάσεις σπερματικού τόνου
 • Μικροχειρουγική επέμβαση κιρσοκήλης
 • Βασεκτομή (ανδρική στειροποίηση) σε περιπτώσεις ολοκληρωμένου οικογενειακού προγραμματισμού
 • Μικροχειρουργική αποκατάσταση συνέχειας των εκσπερματικών πόρων, όπως βασοβασοστομία ή βασοεπιδιδυμοστομία (επαναγονιμοποίηση)
Επεμβάσεις πέους
 • Διόρθωση επί απόκλισης πέους (με τεχνική Nesbit, Schroeder-Essed, ενδεχομένως με μόσχευμα)
 • Προσθετική εμφύτευση σηραγγωδών σωμάτων
 • Περιτομή (ριζική, πλαστική), χαλινοτομή
Λήψη δεύτερης γνώμης σε περιπτώσεις καρκίνου των όρχεων
Η καθηγήτρια κυρία Κλις είναι μέλος του Ουρολογικού Τμήματος της Γερμανικής Ομάδας Μελέτης Καρκίνου των Όρχεων Γερμανίας (GTCSG). Στους ενδιαφερόμενους άντρες προσφέρουμε επανέλεγχο της προγραμματισμένης θεραπείας διατυπώνοντας προτάσεις θεραπείας σύμφωνα με τις σχετικές ιατρικές οδηγίες.
Κρυοσυντήρηση σπερματοζωαρίων και βλαστικών κυττάρων
Η ανδρική γονιμότητα μπορεί να μειωθεί μόνιμα μετά από πολλαπλές θεραπείες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων (καρκίνοι, ιδιαίτερα καρκίνος των όρχεων, λευχαιμίες, νόσος Hodgkin). Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να μεριμνήσουμε για την επιτυχή έκβαση μελλοντικής τεκνοποιίας. Η κρυοσυντήρηση δείγματος σπέρματος πριν την έναρξη της προγραμματισμένης θεραπείας διασφαλίζει την πιθανότητα επιτυχούς μελλοντικής τεκνοποιίας. Άντρες και άτομα νεαρής ηλικίας μετά την ηλικία φυσιολογικής εκσπερμάτισης θα έπρεπε να κάνουν χρήση της εν λόγω δυνατότητας. Ο ορχικός ιστός δύναται επίσης να καταψυχθεί επί μονίμου βάσεως. Με τη βοήθεια σπερματοζωαρίων που συλλέγονται από τον ορχικό ιστό μπορεί μελλοντικά να τεθεί σε εφαρμογή θεραπεία με σκοπό την τεκνοποιία. Από πρώτες επιστημονικές μελέτες προκύπτει ότι ίσως είναι σκόπιμο να λαμβάνονται δείγματα ορχικού ιστού και από παιδιά που πρόκειται να υποβληθούν σε αντικαρκινική θεραπεία, προκειμένου στο μέλλον να είναι δυνατή η τεκνοποιία με τη χρήση βλαστικών κυττάρων από τον ορχικό ιστό. Ευχαρίστως να συζητήσουμε διεξοδικά μαζί σας για όλα τα σχετικά ζητήματα.
Σύνδρομο Klinefelter
To σύνδρομο Klinefelter αποτελεί την πλέον συχνή χρωμοσωμική ανωμαλία στον άντρα και αφορά έναν στους 500. Άντρες που παρουσιάζουν τη σχετική ανωμαλία πάσχουν συχνά από ορμονικές διαταραχές και από μειωμένη γονιμότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τη λεπτομερή επιστημονική εργασία μας για το σύνδρομο Klimefelter μπορούμε να παράσχουμε στους ενδιαφερόμενους εκτενείς συμβουλές και να προσφέρουμε τις σχετικές θεραπευτικές επιλογές. Εδώ και μερικά χρόνια είναι γνωστό ότι, ακόμη και σε άνδρες που παρουσιάζουν το σύνδρομο Klinefelter, ανευρίσκονται σπερματοζωάρια που συλλέγονται μετά από μικροχειρουργική επέμβαση όρχεων. Ευχαρίστως να συζητήσουμε λεπτομερώς για τα θέματα αυτά και να σας προσφέρουμε το ενημερωτικό φιλμ που έχουμε ετοιμάσει.