Onkologia Dziecięca

Klinika Chorób Dzieci i Młodzieży – Onkologia i Hematologia Pediatryczna

Głównym obszarem działania Kliniki Onkologii i Hematologii Pediatrycznej
jest leczenie dzieci i młodzieży, cierpiących na choroby układu krwiotwórczego oraz na choroby o charakterze złośliwym. Klinika jest jednym z największych centrów onkologii dziecięcej w Niemczech, spełniając najwyższe standardy jakości oraz uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych badaniach służących optymalizacji terapii.
Szczególną wagę przywiązujemy do leczenia pacjentów z ostrymi białaczkami, guzami kości, tkanek miękkich i mózgu oraz do terapii drogą przeszczepów hematopoetycznych komórek macierzystych: autogennych (dawca i biorca to ta sama osoba) oraz allogenicznych (dawca i biorca to dwie różne osoby). Z uwagi na wysokie wymagania dotyczące diagnostyki i wdrażania wielostronnych terapii pacjenci podlegają opiece w sieci interdyscyplinarnej, w skład której wchodzi m. in. patologia, neuropatologia, radiologia, medycyna nuklearna, chirurgiczne dyscypliny takie jak chirurgia dziecięca, ortopedia związana z leczeniem guzów, torakochirurgia i neurochirurgia oraz liczne inne dyscypliny, takie jak radioterapia, transfuzje, mikrobiologia oraz medycyna laboratoryjna.