Παιδογκολογία

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παίδων του Μύνστερ

Κλινική Παδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Η Κλινική εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση και θεραπεία παιδιών και εφήβων με αιματολογικές κακοήθεις και συμπαγείς όγκους καθώς και με καλοήθη αιματολογικά νοσήματα. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αντιμετώπισης του παιδικού καρκίνου της Γερμανίας στο οποίο διενεργείται μεγάλος αριθμός αλλογενών μεταμοσχεύσεων. Συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και φάσεις κλινικών δοκιμών παιδικού καρκίνου. Η Κλινική διαθέτει υψηλά επίπεδα ποιότητας και συμμετέχει σε όλα τα τρέχοντα προγράμματα πιστοποίησης. Ειδικό ενδιαφέρον και ενασχόληση αποτελεί η αντιμετώπιση παιδιών με οξείες λευχαιμίες, μη-Hodgkin λεμφώματα, όγκους των οστών και των μαλακών μορίων καθώς και αλλογενών μεταμοσχεύσεων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και εξειδικευμένων κυτταρικών θεραπειών. Καθότι η ιδανική αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου χρειάζεται σύνθετες και συντονισμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, απαιτείται η συμμετοχή ενός εκτεταμένου δικτύου ειδικοτήτων εντός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μύνστερ. Αυτές περιλαμβάνουν το Ινστιτούτο της Παθολογικής Ανατομίας και της Νευροπαθολογίας, την Ακτινολογική Κλινική και την Κλινική Πυρηνικής Ιατρικής, το Ινστιτούτο της Ιατρικής των Μεταγγίσεων, την Ακτινοθεραπευτική Κλινική, την Παθολογική/Αιματολογική και Ογκολογική Κλινική καθώς και πλήθος χειρουργικών ειδικοτήτων όπως την Παιδοχειρουργική Κλινική, την Ορθοπεδική Κλινική, την Θωρακοχειρουργική Κλινική, την Στοματική και Γναθοπροσωπική Κλινική, την Ουρολογική και την Νευροχειρουργική Κλινική.