Πρόσθετες Υπηρεσίες

Η ΠΚΜ οργανώνει μετά από επιθυμία και με κάλυψη των εξόδων από τον ασθενή καταλύματα για τους πιθανούς συνοδούς σε συγκρότημα γκαρσονιέρων ή σε ξενοδοχεία στο Μύνστερ. Διαφορετικά η οργάνωση της παραμονής των συνοδών ανήκει στον ασθενή. Όσο το επιτρέπουν οι δυνατότητες χώρου της ΠΚΜ, μπορεί, αν αυτό είναι επιθυμητό, και με αντίστοιχη κάλυψη των εξόδων από πλευράς του ασθενή, να  εισαχθεί ένας συνοδός του ασθενή στην ΠΚΜ. Η εισαγωγή συνοδού του ασθενή αφορά ιδιαίτερα ανήλικους ασθενείς. Η διατροφή  του συνοδού κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Γερμανία καθώς όλα τα έξοδα, τα οποία συνδέονται με την παραμονή του συνοδού στο Μύνστερ ή στη Γερμανία δεν υπόκεινται στην αρμοδιότητα της ΠΚΜ και θα πρέπει να οργανώνονται και να καλύπτονται από τον συνοδό ή από τον ασθενή. Αν είναι επιθυμητό και με την ανάληψη των εξόδων από τον ασθενή ή τον συνοδό του, μπορεί αυτές οι υπηρεσίες να οργανωθούν μέσω των παροχικών υπηρεσιών της ΠΚΜ. Κατά την ανάληψη των εξόδων από τρίτους θα πρέπει ρητά οι επιπρόσθετες υπηρεσίες να εγκριθούν γραπτώς.