Kompleksowe Centrum Onkologiczne w Münster (CCCM)

Comprehensive Cancer Center Münster (CCCM)

Comprehensive Cancer Center Münster (CCCM) kliniki uniwersyteckiej w Muenster (UKM) jest placówką centralną  UKM do spraw interdyscyplinarnego leczenia pacjentów chorych na raka.
CCCM (Centrum Schorzeń Nowotworowych)
  • gwarantuje kompetentne i odpowiedzialne leczenie pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w ścisłej  współpracy z różnymi klinikami.
  • zajmuje się leczeniem pacjentów przez wykwalifikowany personel lekarski i pielegniarski w oparciu o aktualny stan badań naukowych.
  • poprzez narodową i międzynarodową kooperację rozwija wewnetrznie i interdyscyplinarnie badania przewodnie do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
  • dąży do utworzenia sieci placówek, które zajmują się leczeniem chorób nowotworowych w okolicach UKM (kliniki).
  • służy powiązaniu translationalnych (przenośnych) badań naukowych nad chorobami nowotworowymi (faza przejściowa między badaniami laboratoryjnymi a klinicznym zastosowaniem) na fakultecie medycznym Westfalskiego Uniwersytetu w Muenster (WWU).
  • tworzy narodowe i międzynarodowe powiązania z innymi Comprehensive Cancer Center (centrami d/s nowotworowych) zarówno na polu badań naukowych, jak i w zastosowaniu leczenia klinicznego.
  • służy propagowaniu wiedzy i pozyskiwaniu nowych odkryć oraz  wymianie doświadczeń miedzy naukowcami w dziedzinie nowotworów i służbą pielęgniarską dla dobra pacjenta.