Διεπιστημονικό Καρκινολογικό Κέντρο Μύνστερ (ΔΚΚΜ)

Διεπιστημονικό Καρκινολογικό Κέντρο Μύνστερ (ΔΚΚΜ)

Το Διεπιστημονικό Καρκινολογικό Κέντρο Μύνστερ (ΔΚΚΜ) της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Μύνστερ (ΠΚΜ) είναι το κεντρικό ίδρυμα στην ΠΚΜ για την διεπιστημονική θεραπεία καρκινοπαθών ασθενών.
ΤΟ ΔΚΚΜ
  • παρέχει μέσω της στενής διεπιστημονικής συνεργασίας των διαφόρων κλινικών μια υψηλή αρμοδιότητα και αξιόπιστη θεραπευτική προς τους καρκινοπαθείς ασθενείς.
  • με τους υψηλά εξιδικευμένους ιατρούς και το  νοσηλευτικό προσωπικό νοσηλεύει τους ασθενείς βάση των επίκαιρων ερευνητικών στάνταρντ.
  • αναπτύσσει διεπιστημονικές εσωτερικά, καθώς μέσω εθνικών και διεθνών συνεργασιών και ερευνών, κατευθυντήριες οδηγίες για την διαγνωστική και την αντιμετώπιση καρκινοπαθήσεων.
  • προσπαθεί να εγκαταστήσει ένα δίκτυο με ιδρύματα, τα οποία ασχολούνται στην γύρω περιοχή της ΠΚΜ με την αντιμετώπιση του καρκίνου.
  • εξυπηρετεί στην ομαδοποίηση της διεθνικής καρκινολογικής έρευνας (μετάβαση από την εργαστηριακή έρευνα στην κλινική εφαρμογή) στην Ιατρική Σχολή του Βεστφαλικού Βιλχέλμιου Πανεπιστημίου-Μύνστερ.
  • συμμετάσχει στην εθνική και διεθνή δικτύωση με άλλα Διεπιστημονικά Καρκινολογικά Κέντρα τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική θεραπεία.
  • εξυπηρετεί στην παραγωγή της γνώσης και στο κέρδος των διαγνώσεων καθώς επίσης στην διεπιστημονική ανταλλαγή των ογκολόγων και του νοσηλευτικού προσωπικού προς όφελος των ασθενών.