Angiologia

Specjalności

  • Rozszerzanie zwężeń oraz ponowne udrażnianie długich i wieloletnich zatorów tętnic podudowych, udowych i miedniczych (z zastosowaniem m.in. cewników balonowych, stentów, innowacyjnych systemów rekanalizacji)
  • Diagnostyka i terapia schorzeń żył
  • Diagnostyka medycyny naczyń schorzeń chorób reumatycznych, chorób tkanki łącznej oraz choroby Raynauda
  • Bardzo aktualne projekty badawcze i studia: np. terapia komórkowa w ciężkich zaburzeniach przepływu krwi w nogach
Poprzez zabieg cewnikowania możliwa jest zdecydowana poprawa stanu pacjenta. Jednakże stanowi to jedynie jeden etap: równie ważne są staranne zdiagnozowanie przed i konsekwentne późniejsze leczenie farmakologiczne jak również inne późniejsze działania.

Naszym celem jest przy tym trwałe podniesienie jakości i prognozy życia pacjenta oraz bycie stałym, kompetentnym partnerem do rozmów. Rocznie opiekujemy się ambulatoryjnie i stacjonarnie w ten sposób ponad 3000 pacjentów.

Aby zapewnić udane, wszechstronne w tym sensie leczenie oraz aby lepiej połączyć przejście pomiędzy opieką ambulatoryjną i stacjonarną, w naszej klinice odbywają się konferencje z udziałem specjalistów chirurgii naczyniowej oraz lekarzy innych specjalności. Omawiamy przy tym skomplikowane przypadki chorób i wspólnie podejmujemy decyzje o ponadspecjalizacyjnej terapii dla optymalnego leczenia naszych pacjentów.