Αγγειολογία

Πεδία προτεραιότητας

  • Διεύρυνση στενώσεων καθώς και διάνοιξη μεγάλων σε μήκος και μακροχρόνιων αποφράξεων αρτηριών σε μηρούς, κνήμη και λεκάνη (τοποθέτηση μεταξύ άλλων σφαιροειδών καθετήρων, stent, πρωτοποριακών συστημάτων επανασηραγγοποίησης)
  • Διαγνωστική και θεραπεία σε καταστάσεις φλεβίτιδας
  • Ιατρική διαγνωστική αγγείων που εμπίπτει στο φάσμα των ρευματικών παθήσεων, παθήσεων του συνδετικού ιστού καθώς και της νόσου Morbus Raynaud
  • Υπερσύγχρονα ερευνητικά προγράμματα και μελέτες: π.χ. θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε σοβαρές διαταραχές αιμάτωσης των ποδιών
Μέσω επέμβασης καθετηριασμού βελτιώνονται δραστικά τα συμπτώματα του ασθενούς. Παρόλα αυτά, αυτό αποτελεί πάντα μόνο ένα βήμα: εξίσου σημαντική είναι η προηγούμενη λεπτομερής διάγνωση και η συνεπής θεραπεία συντήρησης με φαρμακευτική αγωγή αλλά και με τη λήψη άλλων μέτρων στη συνέχεια.

Στόχος μας στα πλαίσια αυτά είναι η αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας ζωής και της πρόγνωσης των ασθενών μας , ενώ ταυτόχρονα επιθυμούμε να αποτελούμε συνεχές και αξιόπιστο σημείο αναφοράς για αυτούς. Σε ετήσια βάση περιθάλπουμε τόσο στα εξωτερικά όσο και στα εσωτερικά ιατρεία μας πάνω από 3000 ασθενείς.

Για τη διασφάλιση στα πλαίσια αυτά μιας επιτυχημένης, πλήρους θεραπείας και για την καλύτερη σύνδεση της μετάβασης από την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη στην περίθαλψη στα εξωτερικά μας ιατρεία, πραγματοποιούνται στην Κλινική μας σε τακτικά διαστήματα συνέδρια, στα οποία συμμετέχουν οι ειδικοί αγγειολόγοι της Κλινικής μας, καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων. Στα πλαίσια αυτά συζητούνται πολύπλοκες εικόνες νόσου και λαμβάνονται από κοινού διεπιστημονικές αποφάσεις αναφορικά με θεραπείες, με σκοπό τη βέλτιστη φροντίδα των ασθενών μας.