Onkologia Dziecięca

Główne obszary działania kliniki

Białaczki

W Niemczech co roku odnotowuje się 2000 zachorowań dzieci i młodzieży na choroby nowotworowe. Najczęstszymi chorobami w tej grupie są białaczki i chłoniaki, na które cierpi jedna trzecia chorych na nowotwory.

Nasze laboratorium badań szpiku kostnego pod kierownictwem prof. dr Claudii Rössig posiada długoletnie, bogate doświadczenie w ocenie zmian obrazu krwi i szpiku kostnego. W zakresie ostrych białaczek laboratorium przeprowadza morfologiczną, cytochemiczną i immunologiczo–fenotypową ocenę materiału. W tym celu próby krwi i szpiku kostnego podlegają wybarwianiu i badaniu pod mikroskopem oraz cytometrii. Nasze laboratorium współpracuje z referencyjnym laboratorium GPOH (Gesellschaft für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie – Towarzystwo Onkologii i Hematologii Pediatrycznej). Leczenie białaczek i chłoniaków polega na intensywnej chemioterapii zgodnie ze standardami GPOH.

Osoba kontaktowa: prof. dr Claudia Rössig

Transplantacje hematopoetycznych komórek macierzystych

Allogeniczne transplantacje komórek macierzystych u dzieci przeprowadzane są interdyscyplinarnie przez centrum transplantacji szpiku kostnego;  jest to centrum prowadzone wspólnie przez Klinikę Medyczną A
(Hematologia, Nauka dotycząca hemostazy, Onkologia i Pneumonologia) pod kierownictwem prof. dr  Wolfganga Berdel oraz Kliniki Onkologii i Hematologii Pediatrycznej pod kierownictwem prof. dr Claudii Rössig. W przypadku allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych szpik kostny pacjenta po odpowiednim leczeniu wstępnym zostaje zastąpiony przez nowy szpik. Takie transplantacje wykonuje się najczęściej u dzieci z białaczką oraz wrodzonymi i nabytymi formami chorób szpiku kostnego. Do momentu wzrostu komórek pochodzących od biorcy pacjenci wymagają daleko idącej ochrony przed infekcjami. Ich odporność jest osłabiona przez leki, których zadaniem jest zapewnienie dobrego przyjęcia się przeszczepionych komórek biorcy. Dlatego pomieszczenia centrum  KMT wyposażono w system wentylacji, którego część stanowią odpowiednie filtry powietrza, które nie przepuszczają mikroorganizmów. W przypadku przeszczepu autogennego stosuje się chemioterapię z zastosowaniem wysokich dawek leków. Aby umożliwić tworzenie się nowych komórek krwi po wyjątkowo intensywnej chemioterapii lub skrócić czas powstawania nowych komórek, zbiera się komórki macierzyste pacjenta, pobrane podczas wcześniejszej fazy terapii i wprowadza się je do krwioobiegu pacjenta po chemioterapii. Ponieważ komórki te pochodzą od tego samego pacjenta, nie zachodzi potrzeba zastosowania terapii immunosupresyjnej, która w przypadku przeszczepów allogennych jest warunkiem wzrostu i rozwoju komórek. Ten rodzaj transplantacji przeprowadzany jest na oddziale Onkologii Dziecięcej 17 A Zachód.
 
Osoba kontaktowa: prof. dr Claudia Rössig

Chłoniaki i guzy lite w wieku dziecięcym: guzy kości i tkanek miękkich, nerwiaki, guzy Wilmsa, nowotwory wywodzące się z gonad, nowotwory mózgu

Prowadząc odpowiednie krajowe centra badawcze, nasza klinika specjalizuje się w leczeniu następujących nowotworów wieku dziecięcego: 

Badania:
  • biologia mięsaków Ewinga
  • komórkowe immunoterapie białaczek i mięsaków
  • powstawanie guzów mózgu w wieku dziecięcym
  • program badania infekcji wieku dziecięcego
  • farmakologia kliniczna i eksperymentalna

Więcej informacji...


... znajdą Państwo na stronie internetowej naszej Kliniki.