Παιδογκολογία

Τομείς ειδίκευσης της Κλινικής

Λευχαιμίες

Στη Γερμανία καταγράφονται ετησίως 2000 περιπτώσεις παίδων και εφήβων που προσβάλλονται από νεοπλασίες. Κακοήθεις νόσοι, όπως λευχαιμίες και λεμφώματα,  αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των συχνότερα εμφανιζόμενων παθήσεων. Το εργαστήριο μυελού των οστών με επικεφαλής την Καθ. Παν. Δρ. Claudia Rössig διαθέτει μακρά και εκτεταμένη εμπειρία στην αξιολόγηση των αλλοιώσεων του αιμοποιητικού και του μυελού των οστών. Στο πεδίο των οξέων λευχαιμιών, το υλικό αξιολογείται επί τόπου μετά από ελέγχους που διενεργούνται σε μορφολογικό, κυτταροχημικό και ανοσοφαινοτυπικό επίπεδο.
Τα δείγματα αίματος και μυελού των οστών χρωματίζονται στο εργαστήριο προκειμένου να αξιολογηθούν μικροσκοπικά και δια της μεθόδου της κυτταρομετρίας ροής. Στενή συνεργασία τηρείται με τα εργαστήρια αναφοράς της GPOH (Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας). Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της GPOH, η θεραπεία λευχαιμιών και λεμφωμάτων συνιστά εντατική χημειοθεραπεία.

Υπεύθυνος: Καθ. Παν. Δρ. Claudia Rössig

Μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων

Αλλογενείς μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων σε παιδιά πραγματοποιούνται στο διατομεακό κέντρο μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών, που αποτελεί κοινό κέντρο της Ιατρικής Κλινικής Α (Αιματολογική, Αιμοστασεολογική, Ογκολογική και Πνευμονολογική) με επικεφαλής τον Καθ. Παν. Δρ. Wolfgang Berdel και της Κλινικής Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας με επικεφαλής την Καθ. Παν. Δρ. Claudia Rössig. Στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων, ο μυελός των οστών των ασθενών αντικαθίσταται μετά από αντίστοιχη προεργασία με νέο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τέτοιου είδους μεταμοσχεύσεις σε παιδιά που έχουν προσβληθεί από λευχαιμίες και συγγενείς ή επίκτητες μορφές μυελικής ανεπάρκειας είναι απαραίτητες. Μέχρι να αφομοιωθούν τα αιμοποιητικά κύτταρατου δότη, οι ασθενείς σε μεγάλο βαθμό δεν λαμβάνουν προφυλάξεις από λοιμώξεις. Η άμυνα του ανοσοποιητικού τους θα συνεχίσει να εξασθενεί με τη λήψη φαρμάκων, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή συμβατότητα των κυττάρων του δότη. Από κει κι έπειτα, οι θάλαμοι του Κέντρου Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών είναι εξοπλισμένοι με ειδικά συστήματα καθαρισμού του αέρα, τα οποία επιτυγχάνουν τη θωράκιση του ασθενούς από μικρόβια. Οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις συνιστούν χημειοθεραπεία υψηλής δόσης. Προκειμένου να καταστεί δυνατή ή να συντομευθεί η αποκατάσταση της φυσιολογικής αιμοποίησης μετά από μία ιδιαίτερα εντατική χημειοθεραπεία, τα βλαστοκύτταρα του ασθενούς συλλέγονται σε προγενέστερη φάση της θεραπείας και επαναχορηγούνται  στον ασθενή μετά την υποβολή του σε χημειοθεραπεία υψηλής δόσης. Καθώς πρόκειται για κύτταρα από τον ίδιο τον ασθενή, μια επιπλέον ανοσοκατασταλτική θεραπεία, που να επιτρέπει πρώτα τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων σε αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, δεν είναι απαραίτητη. Η κατηγορία της μεταμόσχευσης αυτής μπορεί συνεπώς να πραγματοποιηθεί στην παιδοογκολογική κλινική 17Α που βρίσκεται στο δυτικό πύργο.

Αρμόδιος: Καθ. Παν. Δρ. Claudia Rössig

Λεμφώματα και συμπαγείς όγκοι παιδικής ηλικίας: όγκοι οστών και μαλακών μορίων, νευροβλαστώματα, όγκοι Wilms, όγκοι γεννητικών κυττάρων, όγκοι εγκεφάλου

Υπό τη διεύθυνση των αντίστοιχων εθνικών κέντρων έρευνας, η Κλινική μας είναι εξειδικευμένη στις ακόλουθες μορφές καρκίνου της παιδικής ηλικίας:

  • Λεμφώματα
    Αρμόδια: Υφηγητής Δρ. Ιατρικής Birgit Burkhardt
Έρευνα
  • Βιολογία σαρκωμάτων Ewing
  • Κυτταρικές ανοσοθεραπείες σε λευχαιμίες και σαρκώματα
  • Γένεση εγκεφαλικών όγκων στην παιδική ηλικία
  • Παιδιατρικό-λοιμωξιολογικό ερευνητικό πρόγραμμα
  • Κλινική-πειραματική φαρμακολογία

Ακόμη περισσότερες πληροφορίες...