Klinika Wad Wrodzonych i Nabytych Serca (EMAH)

Centrum-EMAH

W centrum EMAH kliniki uniwersyteckiej w Münster pod kierownictwem kardiologa prof. dr Helmuta Baumgartnera, zapewnia się ambulatoryjną i stacjonarną opiekę lekarską dla
dorosłych z wrodzoną wadą serca i nabytą wadą zastawki serca.

Leczenie obejmuje szeroki zakres metod diagnostycznych i zabiegów z użyciem cewnika.W tych celach są do dyspozycji: zespól w składzie lekarzy specjalistów i najnowocześniejsze wyposażenie aparatury specjalistycznej.

Przy interdyscyplinarnej opiece pacjenta zachodzi ścisła współpraca z sekcjami: kardiologii i angiologii (dyrektor: prof. dr. med. J. Waltenberger) jak również z kliniką chirurgii klatki piersiowej, serca i naczyń krwionośnych (dyrektor: prof. dr med. S. Martens), kliniczną radiologią (dyrektor: prof. dr med. W. Heindel) i z oddziałem kardiologii dziecięcej (dyrektor: prof. dr med. Ch. Jux).