Ortopedia dziecięca, rekonstrukcja zniekształceń i chirurgia stopy

W zakresie ortopedii dziecięcej, rekonstrukcji deformacji i chirurgii stopy w Klinice Uniwersyteckiej w Münster zajmujemy się zarówno dziećmi, jak i dorosłymi. Wysoki stopień specjalizacji w zakresie chorób rzadkich oraz interdyscyplinarna wymiana z innymi oddziałami pozwalają nam kompleksowo zająć się wszystkimi aspektami tej dziedziny.

W ramach naszego Oddziału Ortopedii Dziecięcej, Rekonstrukcji Deformacji i Chirurgii Stopy zajmujemy się następującymi dziedzinami:

 •     Ogólna ortopedia dziecięca
 •     Wrodzona dysplazja stawu biodrowego i zwichnięcie stawu biodrowego
 •     Wrodzone deformacje stóp, takie jak stopa koślawa i płaskostopie
 •     Neuroortopedia (u dzieci i dorosłych)
 •     Cukrzyca fosforanowa (XLH)
 •     Osteogenesis Impefecta (OI)
 •     Staw rzekomy wrodzony piszczeli( CPT)
 •     Defekty kości udowej (PFD)
 •     Hemimelia strzałkowa (FH)
 •     Aplazja kości piszczelowej
 •     Ciężkie zniekształcenia osi nóg
 •     Nabyte deformacje stóp u dorosłych, takie jak: wysklepienia, szpotawość, stopa szpotawa i płaskostopie
 •     Skrócenie nóg (rozbieżność długości nóg - LLD)
 •     Skurcze stawów
 •     Choroby rzadkie (Orphan diseases)

Prof. Dr. med. Robert Rödl
Abteilung für Kinderorthopädie, Deformitätenrekonstruktion und Fußchirurgie
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude: A1
Anfahrt: Albert-Schweitzer-Str. 33
D-48149 Münster