Neurochirurgia

Klinika neurochirurgii

Neurochirurgia jest wysoce wyspecjalizowaną dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem bardzo różnorodnych schorzeń, do których należą np.  guzy (glejaki, glejaki zarodkowe, oponiaki glioblastomy, przerzuty nowotworowe do mózgu,  nerwiak akustyczny, guzy przysadki) ale także schorzeń kręgosłupa (przypadki wypadnięcia jądra galaretowatego, zwężenia), schorzeń naczyń krwionośnych (tętniaki, malformacja tętniczo-żylna) oraz wiele innych (nerwobóle nerwu trójdzielnego, zespół von Hippla-Lindaua /naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa/, wodogłowie normotensyjne /normociśnieniowe).

Klinika Neurochirurgiczna w Uniwersyteckim Szpitalu w Münster przeprowadza całe spektrum operacji neurochirurgicznych współpracując jednocześnie z innymi Klinikami UKM.
Rocznie przeprowadza się ponad 3000 operacji w przynajmniej 3 salach operacyjnych otacza  się opieką medyczną ponad 7000 pacjentów i konsultuje się wielu pacjentów na podstawie przesłanego materiału zdjęciowego z kraju i z zagranicy. Stosowane są najnowsze techniki operacyjne, które znacznie poprawiają bezpieczeństwo pacjentów. Do nich zalicza się neuronawigację, monitoring wewnątrzoperacyjny funkcji wszystkich organów (monitoring neurofizjologiczny), metodę fluorescencji (ALA, ICG) przy operacjach guzów i naczyń krwionośnych, endoskopię, terapię laserową. Jako pierwszy ośrodek w Nadrenii Północnej Westfalii Klinika Neurochirurgii stosuje śródoperacyjną tomografię komputerową (CCT).

W ramach opieki medycznej pacjentów neuroonkologicznych współpracujemy w obrębie Centralnego Ośrodka Guzów Mózgu / Centrum Referencyjnej Neuroonkologii i The West German Cancer Center Münster (WTZ) ze specjalistami z innych dyscyplin medycyny.