Urologia

Nasze specjalizacje

DIAGNOSTYKA I TERAPIA UROLOGICZNYCH SCHORZEŃ NOWOTWOROWYCH
Nasza klinika jest centrum d/s diagnostyki, leczenia i prowadzenia badań naukowych nad urologicznymi chorobami nowotworowymi. Klinika specjalizuje się głównie w leczeniu i doradztwie pacjentów z rakiem prostaty, nerek, pęcherza moczowego i jąder. We współpracy z z terapeutami radiologii, internistycznymi onkologami i specjalistami od bólu, gwarantujemy optymalną opiekę i możemy udzielić Państwu kompetentnych informacji o terapiach alternatywnych. Wspólnie z Państwem opracujemy indywidualny plan terapii. Obok leczenia stacjonarnego mogą Państwo w celach informacyjnych korzystać z naszych ogólnych ambulatoryjnych konsultacji i specjalnych konsultacji d/s nowotworów.
 
W ramach operacyjnej terapii nowotworowej oferujemy liczne metody leczenia. W naszej klinice wykształciły się następujące specjalizacje:
 • otwarta i laparoskopijna radykalna prostatektomia
 • radykalna cystoprostatektomia (usuniecie prostaty i pecherza moczowego) wraz z zastępczymi metodami odprowadzania moczu (Urostoma, Nabelpouch, Neo-Blase)
 • otwarta i laparoskopowa retroperitonalna lymfadenektomia i rezydualna resekcja nowotworu.
 • otwarta i laparoskopowa radykalna frektomia nowotworu
 • enukleacja nowotworu nerek urzymująca organy / częsciowa nefrektomia 
 • otwarta i laparoskopowa nefrektomia
 • otwarte i laparoskopowa operacja nadnercza
 • interdyscyplinarna chirurgia nowotworowa wspólnie z wszystkimi dalszymi dyscyplinami tej dziedziny na UKM 
Obok terapii operacyjnej oferujemy we współpracy z oddziałem onkologicznym Kliniki Medycznej A i radioterapii na UKM szeroką gamę chemoterapii i rodzajów napromieniowania, które dopasowujemy podczas interdyscyplinrnej konferencji d/s nowotworów dokładnie do potrzeb indywidualnych pacjenta, w celu optymalizacji terapii.
DIAGNOSTYKA I TERAPIA KAMICY NERKOWEJ
Kamienie w nerkach są złogami, które kształtują się z części składowych moczu. Powstają one w procesie wytrącenia się substancji, które normalnie ulegają rozpuszczeniu w moczu. Przy tworzeniu się kamieni nerkowych ważną rolę odgrywa odżywianie i ilość przyjmowanych płynów, jak również infekcje dróg moczowych i rożnego rodzaju zaburzenia/choroby metaboliczne. Kamienie często są niezauważone i zostają odkryte podczas badań rutynowych. Kamienie nerkowe mogą jednakże wywołać kolkę nerkowa, którą charakteryzują bóle w obszarze pleców bądź podbrzusza. W większości przypadków kamień nerkowy wydala się samodzielnie drogą moczową. Jeżeli to nie następuje, wtedy trzeba zastosować odpowiednią do długości i wielkości kamienia terapię, która doprowadzi do jego usunięcia.
 
Pozaustrojowa litotrypsja umożliwia zniszczenie kamieni, bez skutków ubocznych dla pacjenta. W większości przypadków nie jest konieczna narkoza. Dodatkowo oferujemy wszystkie możliwości ureterorenoskopii (sztywne i elastyczne instrumenty), litotrypsję laserową oraz zabiegi endoskopowe-przezskórną nefrolitotrypsję (PCNL) i chirurgię kamieni nerkowych, stosowaną obecnie tylko sporadycznie.
MEDYCYNA REPRODUKCYJNA/ ANDROLOGIA
Andrologia obejmuje wszystkie dyscypliny medycyny i nauk ścisłych, które zajmują się funkcją zapłodnienia ze strony mężczyzny w normalnych przypadkach i przy zaburzeniach. Dlatego też nauka ta obejmuje wszystkie fazy z życia mężczyzny.
 
W ramach ścisłej współpracy z Centrum d/s Medycyny Reprodukcyjnej i Andrologii – Andrologia Kliniczna – (lekarz przełożony: prof. dr S. Kliesch) oferujemy szeroki zakres diagnostyki i terapii. Do naszego programu należą:
 • sterylizacje
 • operacje w celu refertylizacji po sterylizacji ( np. wazektomia)
 • diagnostyka i terapia przy niepłodności u mężczyzn
 • biopsje jąder w celu uzyskania plemników
 • kryokonserwacja plemników
 • diagnostyka i terapia przy zaburzeniach erekcyjnych
 • implantacja hydraulicznych protez prącia
 • diagnostyka hipogonadyzmu
 • substytucja testosteronu
UROLOGIA DZIECIĘCA
Urologia dziecięca zajmuje się wrodzonymi i nabytymi chorobami organów urologicznych w wieku dziecięcym. Oferujemy specjalne konsultacje d/s urologii dziecięcej, na które mogą Państwo przyjść ze swoim dzieckiem. Podczas konsultacji przeprowadzamy konieczne badania i szczegółowo doradzamy. Wraz z kliniką dziecięcą mają Państwo do dyspozycji sieć kompetentnych urologów dziecięcych, nefrologów, pediatrów i radiologów dziecięcych. Jeżeli zaistnieje potrzeba przeprowadzenia operacji dziecka, możemy ją często przeprowadzić ambulatoryjnie. W przypadku konieczności leczenia stacjonarnego nie muszą oczywiście nasi mali pacjenci zostać sami w szpitalu. Na życzenie rodzice mogą również przebywać z dzieckiem na oddziale dziecięcym.
INKONTYNENCJA
Niechciana utrata moczu jest dalece znanym symptomem choroby i może zostać nazwana chorobą społeczną. Zarówno mężczyźni jak i kobiety są tym dotknięci. Z postępującym wiekiem rośnie w społeczeństwie częstotliwość niechcianej utraty moczu. Niestety często jeszcze ta choroba jest tabuizowana. Jakość życia osoby dotkniętej tą chorobą jest dalece ograniczona. W związku z tym ważne jest, aby inkontynencję moczową poddać badaniu lekarskiemu i odpowiedniej terapii.
 
Rozróżnia się wiele form inkontynencji moczowej, które mogą nawet wystąpić równocześnie. Dlatego musimy oprócz szczegółowej konsultacji przeprowadzić również badania, aby postawić diagnozę i przedsięwziąć odpowiednią terapię.  W tym celu mamy do dyspozycji oprócz cytoskopii uroflowmetrii liczne rodzaje radiologicznej diagnostyki i urodynamikę.
DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB NEREK
Przyczyny ograniczonej funkcji nerek są różnorodne; poczynając od chorób przekazywanych z pokolenia na pokolenie poprzez zaburzenia metaboliczne, wysokie ciśnienie krwi, schorzenia systemu immunologicznego aż po przewlekle zapalenie nerek, schorzenia i zniekształcenia dróg moczowych. W związku z ścisłą współpracą z oddziałem nefrologicznym Kliniki Medycznej D przy UKM oferujemy Państwu obszerne możliwości diagnostyki i terapii optymalnie dopasowanej do przyczyn schorzenia nerek.
ENDOSKOPIA
Obecna urologia bez diagnostycznych i terapeutycznych metod nowoczesnej endoskopii byłaby nie do pomyślenia.
Nasza klinika dysponuje nowoczesnymi endoskopami, które umożliwiają łagodne wziernikowanie układu moczowego. Endoskopia jest metodą badającą moczowód, pęcherzyk moczowy, przewody moczowe i miedniczki nerkowe. Dzięki tej technice możliwy jest wgląd wewnątrz ciała. W ten sposób lekarz może rozpoznać nawet najmniejsze zmiany w śluzówce,  nowotwory i ciała obce. Badania endoskopowe przewodu moczowego i miedniczki nerkowej wymagają ekstremalnie cienkich endoskopów o wysokiej jakości. Za pomocą tego urządzenia można obejrzeć przewód moczowy i  system miedniczek nerkowych wraz z jego rozgałęzieniem, nie uszkadzając innych organów. Przeprowadzenie takiego badania wymaga pełnej narkozy w ramach zazwyczaj krótkiego pobytu w szpitalu. Kamienie mogą zostać rozkruszone przy pomocy lasera.
 
Oprócz diagnostyki i terapii kamieni nerkowych,  istnieje możliwość endoskopowego usunięcia nowotworów krwi i tkanki prostaty jak i rozszerzenia wąskich moczowodów.
MINIMALNO-INWAZYJNE OPERACJE LAPAROSKOPOWE 
W naszej klinice znajdują coraz częściej zastosowanie techniki minimalno-inwazyjne. Przede wszystkim przy nowotworze prostaty (laparoskopowa radykalna prostatektomia) i przy chorobach nerek i nadnercza, jak np. nowotwory nerek, cysty, skurcz nerek i nowotwory nadnercza (laparoskopowa nefrektomia, laparoskopowa adrenaoktomia, usunięcie cyst nerkowych itd. ), możemy zaoferować pacjentkom i pacjentom laparoskopową metodę operowania. Zaletami laparoskopii są głównie łagodne metody operacji, która jest przeprowadzona pod najlepszą obserwacją (wysokorozdzielcza, cyfrowa-optyka filmowa), pewnie i z małą utratą krwi. Dzięki temu pacjenci odczuwają tylko łagodne bóle ran pooperacyjnych i są zdolni dużo wcześniej do normalnego poruszania się, pełnego funkcjonowania i również szybkiego opuszczenia szpitala.
ZABIEGI PLASTYCZNO-REKONSTRUKCYJNE NEREK, DRÓG MOCZOWYCH I PĘCHERZA MOCZOWEGO
W. /wym. działania medyczne dotyczą zabiegów organów urogenitalnych, które przy niektórych schorzeniach są konieczne, aby osiągnąć ponownie normalną anatomię a tym samym normalne funkcjonowanie organów. Do najważniejszych rekonstrukcyjnych zabiegów należą:
 • obrzezanie przy zwężeniach napletka
 • Varikozelen/ Hydrozelen-Operation
 • Orchidolyse und Orchidopexie bei Hodenhochstand
 • zabiegi plastyczne otworu moczowodu
 • zabiegi plastyczne moczowodu z użyciem śluzówki jamy ustnej
 • zabiegi plastyczne miedniczki nerkowej
 • nowe wszczepienie i wymiana przewodu moczowego (Psoas Hitch, Boari-Lappen, Darminterponation)
 • zabiegi plastyczne antyrefluksyjne przy refluksyjnym przewodzie moczowym
 • kontynentny zbiornik jelitowy z utrzymaniem moczowodu (Neoblase)
 • kontynentny zbiornik jelitowy z wyjściem przy pępku (MAINZ Pouch I) i wyjściem przez odbytnicę (MAINZ PouchII)
 • zabiegi plastyczne rozszerzenia pęcherza (augmentacja)
 • inkontynentny zbiornik jelitowy (Ileum-Conduit)
 • mikrochirurgiczna wazektomia na życzenie refertylizycji po sterylizacji
 • chirurgia protetyczna (sztuczny mięsień zamykający pęcherz i protezy ciał jamistych)
KONSULTACJE SPECJALNE
W celach zapewnienia optymalnej opieki lekarskiej zorganizowaliśmy w naszej klinice specjalne konsultacje dla pacjentów mających pytania odnośnie:
 • nowotworów nerek
 • urologii dziecięcej
 • prostaty
 • zaburzenia erekcji
 • porady dotyczące kontynencji
 • andrologii i nowotworów jąder - nowotworów pęcherza moczowego