Chirurgia Urazowa, Chirurgia Ręki i Chirurgia Rekonstrukcyjna

Chirurgia Urazowa, Ręki i Chirurgia Rekonstrukcji

Chirurgia Urazowa, Ręki i Chirurgia Rekonstrukcji jest jedną z najbardziej wszechstronnych placówek, specjalizujących się w ortopedycznych przypadkach, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, obsługująca tym samym wschodnie Niemcy i kraje sąsiedzkie.

Placówka gwarantuje udział specjalistów ze wszystkich dziedzin i wysokiej jakości techniki operacyjne w zakresie całego systemu mięśniowo-szkieletowego.

Jesteśmy przygotowani na zastosowanie najnowszych inowacyjnych metod naukowych w zakresie chirurgii ortopedycznej, m.in. takich jak:

Intraoperacyjna trójwymiarowa tomografia, nawigacja, aplikacja czynnika wzrostu, techniki angularne, pooperacyjna metoda analizy wzorca chodzenia, implanty w osłonie antybiotykowej, odbudowa i regeneracja chrząstki.

Wszystkie rutynowe zabiegi ortopedyczne wykonywane są na poziomie najnowszego stanu nauki.