Centrum Leczenia Prostaty

Zakres działań przy leczeniu złośliwej choroby prostaty

 • interdyscyplinarna konferencja o tematyce karcynogenów prostaty w celu planowania terapeutycznego
 • diagnostyka laboratoryjna
 • ultradźwięk transrektalny
 • ultradźwiękowa biopsja prostaty przy znieczuleniu lokalnym
 • metody eksperymentalne
 • patologia / histologia
 • histochemia immunologiczna   
 • systematyczne ujęcie wielkości nowotworu
 • konwencjonalna diagnostyka rentgenowska
 • scyntygrafia kości
 • tomografia komputerowa
 • pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa
 • obrazowanie rezonansu magnetycznego
 • operacyjna prostatektomia nieuszkadzająca komórek nerwowych
  • metody operacji otwartej (zachowującej potencję) i minimalno-inwazyjne metody operacji (laparoskopia)  
  • badania węzłów chłonnych po laparoskopowym usunięciu prostaty
 • napromieniowanie zewnętrzne przez akcelerator liniowy  (trójwymiarowe konformacyjne napromieniowanie lub radiologia, IMRT)
 • radioterapia prowadzona za pomocą obrazu  (IGRT), dodatkowa kontrola lokalizacji ultradźwięku przed każdym napromieniowaniem
 • wewnętrzne napromieniowanie (HDR-brachyterapia)
 • seed-implantacja
 • leczenie nadmiaru androgenów
 • chemoterapia
 • terapia bólu
 • opieka psychologiczna
 • rehabilitacja
 • kontakt z grupami samopomocy
 • przeprowadzenie badań skuteczności terapii