Angiologia

Dalsze informacje

Angiologia w klinice uniwersyteckiej Münster to ponadregionalna klinika medycyny naczyniowej obejmującej opieką ponad 3000 pacjentów rocznie. Zapewniamy szeroki zakres najnowocześniejszej diagnostyki i terapii wspomaganej najnowszymi urządzeniami medycznymi, do których m. in. należą:
 • Ultrasonografia dupleksowa
  Badanie naczyń krwionośnych, które dostarczają krew do kończyn,  badanie naczyń w jamie brzusznej i badanie tętnic i żył, które są położone poza czaszką i zaopatrują mózg w krew.
 • Reografia światła odbitego
  Elegancka procedura diagnostyczna służąca do stwierdzenia chronicznej niewydolności żylnej, w szczególności stosowana do oceny szansy powodzenia zabiegów usuwania żylaków.
 • Kapilaroskopia
  Wsparcie diagnostyki określonych chorób reumatycznych.
 • Laserowe/światła białego badanie dopplerowskie mikrocyrkulacji
  Szybka diagnostyka ran przewlekłych.
 • Angiografia i terapeutyczne zabiegi cewnikujące (PTA)
  Diagnostyka i leczenie tętnic obwodowych górnych i dolnych kończyn oraz aorty brzusznej i tętnic nerkowych.