Kompleksowe Centrum Onkologiczne w Münster (CCCM)

Organizacja

CCCM  jest centralną placówką w klinice UKM d/s diagnostyki i terapii interdyscyplinarnej i podstawowej pacjentów onkologicznych. Koordynuje ona liczne grupy naukowe (Interdisciplinary Research Task Forces/ ITFs) i kliniczne zespoły pracowników (Klinisch-onkologische Gruppen/ KOGs), co przyczynia się do dynamicznej i interdyscyplinarnej struktury organizacyjnej.

Pierwszym z wielu licznych dokonań od założenia CCCM 19. czerwca 2007 było otwarcie interdyscyplinarnego, onkologicznego centrum ambulatoryjnego z kliniką dzienną dla dzieci i dorosłych ze schorzeniami nowotworowymi na oddziale centralnym kliniki (UKM). Centrum to służy dobru pacjentów i równocześnie optymalizacji powiązania onkologicznych dyscyplin zarówno w obrębie kliniki, jak i na zewnątrz z regionalnymi partnerami z placówek opieki nach chorymi. Kolejne centralne   struktury organizacyjne będą dalej rozbudowywane, aby stworzyć z jednej strony polepszone możliwości kontaktowe dla pacjentów i jednocześnie osiągnąć lepszą jakość opieki poprzez skuteczne działanie struktur.