Chirurgia Urazowa, Chirurgia Ręki i Chirurgia Rekonstrukcyjna

Specjalizacje naszej kliniki

  • chirurgia urazowa: pourazowe deformacje, infekcje, niezrastanie się kości i zrastanie nieprawidłowe, nieprzyjęie się implantu, pourazowa kontraktura
  • chirurgia miednicy: panewka stawu biodrowego i złamanie kości miednicy, niezrastanie się kości i zrastanie nieprawidłowe
  • chirurgia kręgosłupa: przednia i tylnia stabilizacja poprzez minimalno-inwazyjne techniki; kyfoplastyka
  • traumatologia sportowa: więzadło krzyżowe przednie, więzadło krzyżowe tylne i związane z nim zabiegi, osteotomia, pierścień rotatorów, refiksacja, stabilizacja ramienia
  • chirurgia ręki i chirurgia stopy:replantacja, technika mikrozespoleń, wrodzone i pourazowe deformacje, transplantacja nerwu, operacja zmiażdżenia splotu ramienia
  • endoproteza: rewizja operacji biodra, ramienia, łokcia, kolana, kostki, złamania, nieprzyjęie się implanta, infekcje
  • telemedycyna: Ze względu na nasze doświadczenie, wykształcona została na skalę światową telemedyczna konsultacja w całym zakresie z dziedziny ortopedii.